Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Mer om Specialsituationer eftersök

Läs mer om tankarna med kursen Specialsituationer eftersök.

Foto: Thomas Ohlsson

Behov av kursen och kursens inriktning

Under många år har det inom Jägareförbundet funnits en diskussion om behovet av att ta fram en eftersöksutbildning helt inriktad på de mest krävande eftersöken. Jägareförbundet har därför under senare år arbetat för att ta fram en sådan, som komplement till övriga utbildningar inom eftersök.

Utbildningen inriktar sig på eftersök som innehåller så ovanliga och extrema situationer att de lätt förbigås i bredare utbildningar. Situationer som idag ofta inte leder till avlivning av det skadade viltet.

Som en röd tråd genom kursinnehållet går problemlösning under stress, eftersom denna utmaning är gemensam för många av dessa eftersökssituationer. Exempelvis kopplat till: säkerhet, störningar, olycksfall, juridiska avvägningar, social förmåga och avslut av eftersök.

Referensgrupp

För att få goda idéer och förankra kursinnehåll och -upplägg har projektet en referensgrupp med hög kompetens inom olika delar av eftersöksverksamheten. Dessa representerar förbundets regioner, länsansvariga poliser för NVR och andra relevanta eftersöksgrupperingar.

En av många pusselbitar

Även om Specialsituationer eftersök är en liten pusselbit i förbundets hela eftersöksverksamhet, och berör en liten andel av alla eftersök, är behovet tydligt. Det måste alltid finnas en strävan att bli bättre på detta med eftersök, arbetet får inte avstanna. Och ansvaret ligger helt på oss jägare.

Ansökan

Detta är en smal kurs som vänder sig till ekipage med riktigt goda förutsättningar och skicklighet inom eftersök. Kurstillfällena är få, vilket givetvis innebär att alla, även lämpade, inte får plats.

För dig som kursen riktar sig till är det nog enkelt att ordna med erforderliga intyg. Så välkommen med din ansökan! Eller tipsa någon du känner, som du tror är lämplig!


2018-05-28 2019-04-24