Svenska Jägareförbundet

Meny

Teoretiska och praktiska prov

En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska delprov.

Det teoretiska provet som ingår i jägarexamen ska avläggas av alla, oavsett vilken typ av jaktvapen som ska förvärvas (gäller ej den som redan har licens för jaktvapen utfärdat före 1985).

De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.

Teoretiskt prov

Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att  välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.

Från 1 mars 2021 genomförs provet via en app i en smart telefon eller surfplatta.

Vid prov får hjälpmedel inte användas. Provet avbryts för den som fuskar.

Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det  teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade.

Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment

  1. säker hagelgevärshantering
  2. avståndsbedömning
  3. lerduveskjutning
  4. skjutning mot markmål

Grundprov/kulgevär omfattar två moment

  1. säker kulgevärshantering
  2. precisionsskjutning

Högviltprov/kulgevär omfattar

  1. skjutning mot stillastående och löpande älgfigur

2018-10-31 2021-02-22