Svenska Jägareförbundet

Meny

Om Ringsö

Ringsö, en skärgårdsfastighet på ca 2000 ha med en landareal på 800 ha. Här finns en av landets mest framgångsrikt förvaltade dovvilt stammar. Fältförsöken inom eftersöksprojektet kommer att utföras på Ringsö. Anledningen att vi valt just denna plats är för att det är just en ö och att det därmed är enklare att övervaka hjortarnas rörelser.

Leif Carlström har i snart 30 år förvaltat dovhjortarna på Ringsö. Leifs erfarenheter och dokumentationer har lett till en detaljerad kunskap om viltarten generellt och hjortarna på ön i synnerhet.

Eftersöksprojektet

Vi använder oss uteslutande av handjur för märkningen. Doftprov samlas in från hjorten som sedan förses med sändare. Vi har nu uppnått det primära målet att söva tre handjur från separata grupper på Ringsö. Dessa hjortar har försetts med en GPS sändare,
varmed deras rörelsemönster således kan följas i real-tid på en dator (dataprogram och rutiner för detta finns tillgängliga genom ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå).

Eftersöksprojektet

Doftproven utgörs av hår och/eller sterila bomulls tussar som gnidits mot metatarsal-körteln nedanför hasleden på bakbenets utsida och från klövspalt körteln. Doftspåren samlas in med sterila tops/sax, och förvaras i försluten påse som sen läggs i en glasburk med tätslutande lock.

Eftersöksprojektet

Doftproverna kommer dels att användas för att ID träna spårhundarna i pilotgruppen och sedan även som ”smeller”(doftkälla) inför själva fältförsöken på Ringsö. Sövningen av hjortarna har utförts av licensierade imobilisatörer.

Försöken på Ringsö kan genomföras tack vare stöd och hjälp från Nils ”Nillen” Kjellberg som äger två tredjedelar av ön. Vi inom eftersöksprojektet är ”Nillen” evigt tacksamma för detta!

Mia Håkansson & Carl-Gustaf Thulin


2009-08-27 2013-12-05