Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Åke Lundin / Mostphotos

Tvättbjörn (Procyon lotor)

Tvättbjörn förvaltas sedan 2014 inom ramen för mårdhundsförvaltningen. Samma verktyg och metoder används för bägge arter.

Tvättbjörn är liksom mårdhund en mycket anpassningsbar allätare. Den kommer ursprungligen från Nordamerika och introducerades i Centraleuropa, framförallt Tyskland, under första halvan av 1900-talet. Tvättbjörnen orsakar liknande ekologiska skador som mårdhunden och kan även ha en stor ekonomisk påverkan för privatpersoner och försäkringsbolag eftersom den gärna använder bostadshusens vindar som bo och där förstör isolering och elkablar. Tvättbjörnen är etablerad i Tyskland och sprider sig bl.a. norrut. Populationen ökar kraftigt, 2017 sköts över 130 000 individer i Tyskland. I Danmark bekräftas tvättbjörn årligen. Det finns idag ingen etablerad frilevande population i Sverige, men enstaka individer som troligtvis rymt från inhägnader eller privatpersoner upptäcks ibland.


Det har varit tre bekräftade förekomster av tvättbjörn i Sverige sedan mårdhundsprojektet startade:

Har du sett eller skjutit en tvättbjörn, kontakta oss!

Tvättbjörn är lovlig att jaga året runt för den som innehar jakträtten på marken. Vi vill gärna få in observationer av tvättbjörnar och information om alla döda djur som hittats döda eller blivit skjutna. Rapporterna används för att antingen kunna fånga djuren eller kunna sammanställa bättre kunskap om arternas utbredning. En stor andel av alla mårdhundar som vi har bekräftat och avlivat kommer ursprungligen från ett tips. 

Tipstelefon: 070-3399326
Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Läs gärna mer om förvaltningen i våra årsrapporter.


2020-03-25 2024-02-02