Svenska Jägareförbundet

Meny

Mårdhund. Foto: Mostphotos

Vårt uppdrag

Svenska Jägareförbundet - Invasiva Arter startade med förvaltning av mårdhund redan 2008 under namnet ”Mårdhundsprojektet”. Inom mårdhundsprojektet samarbetade Svenska Jägareförbundet med Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Skåne, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och med den norska förvaltningen.

Mårdhundsprojektet pågick i olika former fram till 2019, bl.a. som ett LIFE+ projekt 2010-2013 där även den danska och finska förvaltningen involverades. Efter LIFE+ projektets slut har det transnationella samarbetet fortsatt med nationell finansiering i alla projektländer. Det svenska projektet har under åren utökats till att gälla fler invasiva främmande arter. Från och med 2020 hanterar Invasiva Arter förutom mårdhund även tvättbjörn, bisam, vattensköldpaddor (Trachemys sp.), nilgås, sibirisk jordekorre, brun majna, amerikansk kopparand, och alla eventuella nya EU-listade invasiva arter som upptäcks i landet, inom ett ramavtal som tecknats mellan Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet. Även andra invasiva arter, t.ex. nationellt listade och ännu olistade arter, kan bli aktuella. Amerikansk mink och stenmård är exempel på arter som har avropats av Naturvårdsverket trots att de inte finns med på unionslistan. Ramavtalet upphandlades på nytt inför 2024 och sträcker sig nu ytterligare 2 + 2 år.


2020-03-30 2024-02-19