Svenska Jägareförbundet

Meny

Mårdhund. Foto: Mostphotos

Vårt uppdrag

Under 2019 upphandlade Naturvårdsverket ett ramavtal för arbetet med invasiva främmande landlevande ryggradsdjur. Svenska Jägareförbundet vann upphandlingen, mycket tack vare mårdhundsprojektets lyckade arbete under mer än tio års tid.

Ramavtalet avser två år (2020-2021) med möjlighet till förlängning ytterligare två år (2022-2023). Avtalet omfattar i första hand förvaltning av alla listade invasiva främmande landlevande ryggradsdjur inom EU som förekommer eller upptäcks i Sverige, men även andra invasiva arter, t.ex. nationellt listade och ännu olistade arter, kan bli aktuella.


2020-03-30 2020-04-02