Svenska Jägareförbundet

Meny

Sibirisk jordekorre (Tamias sibiricus)

Från och med den 3 augusti 2016 blev det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i miljön eller hålla Sibirisk jordekorre. Svenska Jägareförbundets har från och med 2019 i uppdrag av Naturvårdsverket att utrota de Sibiriska jordekorrar som återfinns frilevande i Sverige.

Artbeskrivning

Den Sibiriska jordekorren förekommer naturligt i den Sibiriska taigan och ner till västra Kina. Den har sedan 1960-talet varit ett populärt husdjur i Europa. Frilevande populationer har etablerats till följd av rymningar eller frisläppningar. Vilda populationer finns idag bekräftade i Belgien, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Italien, Frankrike och Österrike. I Sverige har än så länge endast enstaka frilevande individer påträffats. Dess naturligt karga livsmiljö medger dock att den borde kunna etablera sig i de flesta Europeiska länder om inte förrymda eller utsläppta individer tas bort.
I sitt naturliga utbredningsområde gör den stor skada på nöt- och spannmålsodlingar. Den Sibiriska jordekorren har även rapporterats vara en effektiv predator på ägg och fågelungar. Den kan dessutom konkurrera med och sprida sjukdomar till naturliga gnagare såsom inhemska ekorrar.

Förvaltning och resultat

Förvaltningsåtgärder och resultat uppdateras årligen i vår årsrapport under Årsrapporter och informationsmaterial.

Hjälp oss – rapportera in observationer


Sibiriska jordekorrar får endast avlivas av personer utsedda av ansvarig myndighet. Svenska Jägareförbundet, genom funktionen för invasiva arter, har i uppdrag av Naturvårdsverket att avliva de jordekorrar som återfinns i naturen. Vi behöver all hjälp vi kan få med att lokalisera var det finns Sibiriska jordekorrar runt om i landet.

Om möjligt ta kort på det observerade djuret för enklare artbestämning.

Kontaktuppgifter för att rapportera in förekomst av Sibiriska jordekorrar:

Telefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se


2020-03-27 2020-04-02