Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mårdhundsprojektet

Hjälp oss - rapportera in observationer och skjutna djur!

Tipstelefon: 070-3399326

Jägareförbundet vill gärna få in observationer på alla EU-listade främmande invasiva landlevande ryggradsdjur. Framför allt på mårdhund, tvättbjörn, nilgås, amerikansk kopparand, brun majna, vattensköldpaddor, sibirisk jordekorre, stenmård, och information om skjutna individer av dessa arter. Vad gäller bisam tar vi gärna mot tips från Höga Kusten och söderut, och amerikansk mink från Holmöarkipelagen utanför Umeå. Rapporterna används för att antingen kunna fånga djuren eller kunna sammanställa arternas utbredning. Har du sett eller skjutit ett invasivt främmande djur, kontakta oss!

Tipstelefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Du kan även rapportera in invasiva främmande arter på Artportalen, www.artportalen.se, som är den nationella databasen för alla djur och växter. De sammanställer inrapporterade fynd för alla arter. Även de invasiva främmande däggdjuren och fåglarna som rapporteras till oss kommer att återfinnas i artportalen när de har kvalitetssäkrats.


2018-10-19 2024-02-19