Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Nu är rävskitar lätta att se, till exempel på en grusväg. Foto: Fredrik Widemo.

Samla rävskit och vinn jaktradio

Nu är det slutspurt i insamlingen av rävskit för att undersöka utbredningen av rävens dvärgbandmask. Fortfarande saknas dock en hel del prover. Nu förenklar vi insamlingen. Vi lottar dessutom ut jaktradioapparater och USB-minnen bland alla som samlat in prover. En skit, en lott.

2013-10-08

Rävens dvärgbandmask är en parasit som i sällsynta fall kan smitta människor och då kan vara dödlig. Den upptäcktes i Sverige första gången 2011. Nu samordnar Jägareförbundet en kartläggning av masken, i samverkan med Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA. Du finner länkar till mer information om masken nedan.

Just nu är det relativt enkelt att hitta rävskit, eftersom räven äter en hel del blå- och kråkbär. De blåsvarta skitarna syns då lätt exempelvis på grusvägar där rävarna sprungit. Många av oss kommer säkert köra mycket grusväg de närmaste veckorna, och kanske till och med spårar av vägarna. Då är det lätt att se rävskit. Ett annat tips är att kolla vid en vildsvins- eller rävåtel; där ligger ofta skit. Eller kolla på älgpasset, medan ni väntar på storoxen. Har man ögonen och vanliga fryspåsar med sig är det just nu alltså ganska lätt att samla in prover med mycket liten extra arbetsinsats.

Så här gör du:
Ta med en rulle fryspåsar och gärna en märkpenna. Samla in rävskit på samma sätt som när du använder hundbajspåsar och märk påsen med ett löpnummer. För varje prov behövs dessutom kartkoordinater enligt WGS84 decimal. Antingen använder du en GPS, eller så går du senare in på www.eniro.se  och utnyttjar möjligheten att visa GPS-koordinat i deras kartfunktion.

När du samlat in prover mailar du till vilt@sva.se, och uppger hur många prover du samlat in samtidigt som du uppger namn och postadress. SVA skickar då ut ett frankerat provkuvert, samt en blankett där du ska uppge koordinaterna för dina prover. Returnera till SVA så snart som möjligt. Kuverten rymmer inte mer än fem prover, därför behöver du ange hur många prover du har så att ni får rätt antal kuvert.

Det går också bra att samla skit från skjutna rävar; kläm ut en matsked från ändtarmen i en plastpåse.

Det här är en riktigt bra möjlighet att visa på jägarkårens samhällsengagemang, samtidigt som du får veta om parasiten finns där du rör dig!

Insamlingen pågår till den 13/12.

Nedan kan du finna mer information via länkar till Jägareförbundets nyheter och SVA:s hemsida, inklusive en lista över hur många prover som saknas i varje kommun.

Tillbaka till överblick