Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Sarah Nordlinder (kronhind) och Mostphotos (rådjur, älg)

Viktigt rapportera avmagrade eller självdöda hjortdjur under älgjakten

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver fortsatt jägarnas hjälp att övervaka avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD). Har vi CWD hos fler hjortdjur än älg? Hur smittsamma varianter av CWD har vi? Bidra till viktig kunskap genom att skicka in prover från älg, kronhjort och rådjur som uppvisar sjukdomstecken eller hittas döda.

2020-09-04

Avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD) är en allvarlig prionsjukdom som alltid leder till döden för det drabbade djuret. En smittsam variant av CWD upptäcktes hos vildren i Norge 2016. Där har man gjort en omfattande insats för att utrota sjukdomen i vildrenpopulationen. I Norge har man också påvisat CWD hos älg och kronhjort, men de varianterna av CWD skiljer sig från den smittsamma varianten som man påvisat på vildrenarna.

Nu pågår övervakning i Norden. Dels för att säkerställa att man lyckats utrota den smittsamma varianten av CWD som påvisades hos de norska vildrenarna. Dels för att bygga kunskap om de varianter av CWD som setts på älg och kronhjort, varianter som eventuellt uppkommer spontant (utan smitta) hos en del äldre hjortdjur. I Sverige är övervakningen inne på sitt tredje år.

- Vi fortsätter CWD-övervakningen i höst och under nästa år. Övervakningen pågår året runt, men eftersom många jägare är ute i skogen under älgjakten är det ett bra tillfälle att passa på att ha extra koll på alla hjortdjur. Det är mycket viktigt att vi får in prover också från rådjur och kronhjort, även om en sjuk älg förmodligen är lättare att upptäcka, säger Gustav Averhed, biträdande statsveterinär på SVA.

Hittills har drygt 1 100 älgar provtagits för CWD i Sverige, men bara 135 rådjur och 12 kronhjortar. Tre älgar har konstaterats ha en variant av CWD som liknar den som påvisats på älgarna i Norge, det vill säga en variant som eventuellt uppstår spontant hos ett fåtal äldre djur. SVA visar alla provtagna djur på en karta som uppdateras löpande (kartan finns här).

- Den som avlivar ett hjortdjur med sjukdomssymptom kan välja att skicka in hela skallen eller ta ut de delar vi behöver för provtagningen. De flesta tycker det är enklast att skicka hela skallen. Det är bara att förpacka den väl, med hjälp av det material man beställer kostnadsfritt från SVA, förklarar Gustav.

SVA vill få in prover från:

  • Älg, kronhjort och rådjur med något av följande symptom: kraftig avmagring, balansproblem, cirkelgång, huvudskakningar, onormalt beteende/oskygghet, dregling eller ökad urinering. Djuret ska vara vuxet (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva). Djurets huvud behövs vid provtagning, så avliva inte djuret med skott mot huvudet.
  • Älg, kronhjort och rådjur som hittas döda, alternativt kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom
  • Kontakta SVA innan du skickar in eventuella prover: via mobilen eller datorn på https://rapporteravilt.sva.se/, mejl till vilt@sva.se, eller telefon dagtid 018-674000

Se SVA:s kortfilmer om CWD

Läs mer om CWD

Här hittar du samlad information om CWD på Svenska Jägareförbundets hemsida

Tillbaka till överblick