Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Är det den smittsamma varianten av CWD som har upptäckts i Börgefjell? Foto Johanna Thörnqvist

Smittsam CWD upptäckt vid Sverigegränsen?

Den smittsamma varianten av Cronic Wasting Disease (CWD) har troligen upptäckts hos en tamren i Norge – inte långt från svenska gränsen.
– Om CWD bekräftas är det allvarligt och vi begär nu av myndigheterna att de omedelbart vidtar krafttag för att isolera och försöka att stoppa eventuell smitta från att sprida sig, säger generalsekreterare Dag Lidén.

2022-09-16

Sjukdomen CWD kallas ofta avmagringsjuka och drabbar hjortdjur. Den finns i olika varianter och den smittsamma varianten har tidigare upptäckts hos vildren i Norge. Då avlivades alla vildrenar i området Nordfjella.
Den nu smittade tamrenen upptäcktes vid Börgefjell i Norge. Avståndet till Sverige är bara några mil. Eftersom renar rör sig över stora områden och lever tätt i flockar är det svårt i dagsläget att bedöma ifall andra renar är smittade. Den aktuella renflocken har också varit i Sverige under året.
Två prover har analyserats av myndigheterna. Dessa pekar mot att det kan vara den smittsamma varianten, men man väntar på svar på ett tredje prov innan man kan göra en definitiv bedömning.
– Svenska Jägareförbundet för dialog med myndigheterna. Vi vill se kraftfulla åtgärder för att försöka begränsa eventuell smitta från att sprida sig, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Om denna sjukdom skulle sprida sig kan den få stora konsekvenser för både rennäring och viltförvaltning.
– Just därför behövs snabba åtgärder. Den smittsamma varianten är mycket svår att bekämpa. Ju mer spridd den blir desto svårare blir det, säger Daniel Ligné.
Just nu väntar Svenska Jägareförbundet på mer information och beslut från myndigheterna hur Sverige ska agera. Denna information väntas komma i början av nästa vecka.
– Vi vill verkligen undvika att få in den smittsamma varianten av CWD till klövviltet i Sverige. Det skulle kunna förändra förutsättningarna för viltförvaltningen, viltstammarna och rennäringen. Därför är det är faktiskt bättre att agera för mycket än för lite, säger Daniel Ligné.
– Nu avvaktar vi myndigheternas beslut, samt om de begär hjälp av oss jägare i någon form. Om de vill ha stödjande insatser från jägarna kommer vi göra vad vi kan för att hjälpa till. Detta är nationellt viktig och vi kan göra skillnad.säger Dag Lidén.

UPPDATERING Lördag kl 20.10

På lördagen kunde norska myndigheter gå ut med ett lugnande besked. Tamrenen bar inte den smittsamma versionen av CWD. Läs mer här.

Tillbaka till överblick