Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Thomas Ohlsson

Foto: Thomas Ohlsson

SVA varnar för svinpest

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, varnar jägare som varit i Ryssland, Polen, Litauen, Vitryssland och Ryssland för svinpest.

2014-02-24

- Eftersom det uppdagats nya fall av afrikansk svinpest i dessa områden är det av största vikt att inte riskera ta med smitta till Sverige, uppmanar Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA.
Och hon ber jägarna att inte ta hem jakttroféer från Polen, Ryssland, Litauen och Vitryssland.
I de fall jägare har egna tamgrisbesättningar hemma är det av yttersta vikt att man följer de åtgärder som rekommenderas för att inte sprida smitta.
- Följ regeln att vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur och tvätta kläder och skor, råder Marianne Elvander.

Marianne Elvander
Marianne Elvander


Läs mer om svinpesten  här:
Jordbruksverket.
Svenska Djurhälsovården 2014-02-18.
Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Tillbaka till överblick