Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Thomas Ohlsson

Afrikansk svinpest – så undviker du att ta smittan till Sverige

Många jägare gör en jaktresa till något av våra grannländer. Men eftersom afrikansk svinpest har drabbat flera östländer har risken att en jägare tar med sig smittan, som är ofarlig för människor, hem ökat. Här nedan hittar du information om virussjukdomen och handfasta tips hur du undviker att sprida smittan.

2016-01-22

Afrikansk svinpest är en fruktad sjukdom som ger hög dödlighet både hos vildsvin och hos gris. Sjukdomen har under ett antal år spridits okontrollerat i Ryssland, och troligen också i Vitryssland, men förekommer sedan början av 2014 även i Polen, Estland, Lettland och Litauen. Om Du jagar eller kommer i kontakt med vildsvin i dessa eller närliggande områden finns en risk att du kan föra med dig smitta hem.

Afrikansk svinpest orsakas av ett virus som är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera veckor i färska köttprodukter, flera månader i rökt, saltat och torkat kött och flera år i fryst kött. Dessutom kan virus överleva på t ex stövlar och utrustning. Blod och andra kroppsvätskor samt avföring innehåller mycket virus och dåligt rengjord utrustning, dåligt rengjorda kläder och stövlar samt kött eller troféer från vildsvin utgör en betydande smittorisk.

När du varit på jaktresa utomlands. Följ dessa råd för att undvika att ta smittan till Sverige.

Denna information har tagits fram av Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll
Du kan hitta ännu mer information om afrikansk svinpest på SVAs hemsida:
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Afrikansk-svinpest1/

Tillbaka till överblick