Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Mostphotos

Liten risk att afrikansk svinpest sprids med hö och ensilage

Den torra sommaren kan leda till import av hö och ensilage från områden med afrikansk svinpest, som Baltikum och Polen. Risken att detta ska sprida sjukdomen till Sverige bedöms som liten.

2018-07-19

I sommartorkans tider har Svenska Jägareförbundet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) fått flera frågor kring den eventuella risken att afrikansk svinpest importeras till Sverige med hö och ensilage.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin. Den är ett allvarligt hot mot tamgrisnäringen och vildsvinsstammen. Det är därför viktigt att förhindra att sjukdomen förs in i Sverige. De senaste åren har afrikansk svinpest spridits i Östeuropa och sjukdomen är etablerad i bland annat Estland, Lettland och Litauen.

Inom EU regleras inte handel med hö, halm och spannmål från områden med afrikansk svinpest. Anledningen är att man bedömer att det är mycket låg sannolikhet att väl torkat hö och halm ska kunna sprida viruset. När det gäller ensilage och inplastat stråfoder är osäkerheten större men risken bedöms fortfarande som låg.

– Vi känner stort deltagande med alla tamdjursägare som oroas över den extrema torkan och fodersituationen som gör att många måste ta till extraordinära åtgärder för klara vintern. Enskilda tamdjursägare ska inte behöva göra egna överväganden kring risken, utan måste kunna lita på experternas bedömning. Det är viktigt att myndigheter och forskare fortsätter arbetet med att ta reda på fakta kring afrikansk svinpest, så att vi kan undvika en spridning till Sverige och de allvarliga konsekvenser för djurägare som det skulle innebära, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Afrikansk svinpest sprids av ett virus som infekterade djur utsöndrar i spillning, urin och saliv. Viruset kan överleva en tid utanför djuret. EU bedömer att det finns en stor risk att viruset sprids via nyskördat gräs, men viruset avdödas ganska snabbt i exempelvis en torr, sur eller solbelyst miljö. I områden med afrikansk svinpest måste hö, halm och spannmål därför lagras eller behandlas innan det får användas. Risken för smittspridning via kommersiellt producerade gräs- och spannmålsprodukter anses låg, eller mycket låg, och regleras därför inte inom EU.

Andra regler gäller för köttprodukter. Viruset kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött. Det är därför förbjudet att ta med köttprodukter till Sverige från länder med afrikansk svinpest. Viruset kan dessutom överleva länge i blod och blodstänk, vilket innebär att jägare som jagat i länder med afrikansk svinpest ska vara extra försiktiga och noga rengöra kläder, skor och utrustning inför hemkomsten.

Uppdatering 2018-09-14: Jordbruksverket rekommenderar att man undviker import av grovfoder och halm

Jordbruksverket rekommenderar att man om möjligt ska undvika att importera grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest. Om foder ändå importeras bör det ha lagrats minst två månader innan det förs in i Sverige. Om man skulle hitta delar av djur som skulle kunna komma från vildsvin i importerat foder ombeds man kontakta Jordbruksverket (enheten för CITES, foder och djurprodukter) via kundtjänst på telefon 0771-223 223 så att de kan göra en riskbedömning. Foder med rester av döda djur i ska inte ställas ut i skogen, eller på annan plats där vildsvin kan komma åt det. Läs mer här

Mer information

Läs mer på SVA:s hemsida. Här finns också en karta som visar utbredningen av afrikansk svinpest i Europa.

Afrikansk svinpest och risker vid foderimport - kommentar från SVA:s statsepizootolog

Läs mer om vad man bör tänka på vid jaktresor utomlands

Tillbaka till överblick