Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Mostphotos

Första fallet av afrikansk svinpest i Belgien

Den afrikanska svinpesten fortsätter sprida sig. Att sjukdomen nått Belgien visar hur viktigt det är att alla som besöker länder med svinpest följer myndigheternas råd så viruset inte når Sverige.

2018-09-14

Det är fyra vildsvin i Belgien, nära gränsen till Luxemburg och Frankrike, som konstaterats bära på afrikansk svinpest. Det är de första fallen av virussjukdomen i Västeuropa. Upptäckten innebär att virusets utbredning "hoppat" 800 km västerut från Östeuropa.   

Afrikansk svinpest infekterar vildsvin och tamgris. Viruset kan spridas vid direktkontakt mellan djur, med också med matrester och föremål. Det gör att viruset kan förflyttas långa sträckor om djur eller kontaminerade föremål får transporthjälp. Som exempel skulle en resenär kunna ta med sig en korv från ett område med svinpest och sedan kasta matresterna långt därifrån, på en plats där grisar eller vildsvin kan komma åt dem. Det nu drabbade området i Belgien ligger nära en större motorväg. Det är därför sannolikt att viruset spridits dit från Östeuropa med resenärer eller transporter.

– Det är viktigt att alla i samhället – inte bara jägare – följer de riktlinjer som myndigheterna slagit fast så att den afrikanska svinpesten inte når Sverige, säger Svenska Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm.

Viruset kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött. Människor kan inte smittas, men risken för smittspridning gör att man aldrig ska ta med sig köttprodukter till Sverige från ett land där det finns afrikansk svinpest. Om man haft med en hund som varit i marker där det kan finnas vildsvin bör man tvätta pälsen på den innan hemresan. Detta gäller alla resenärer.

Jägare som varit på jaktresa ska vara extra noggranna, särskilt om man hanterat döda vildsvin, eftersom viruset kan överleva länge i blodstänk. Om man jagat i ett land med afrikansk svinpest - eller besökt en gård med tamgris - ska man vänta minst 48 timmar efter hemkomsten innan man besöker en grisbesättning, hanterar vildsvinsfoder, eller besöker en utfodringsplats för vildsvin. Man ska rengöra alla föremål som kan sprida viruset - till exempel kläder, skor och bildäck - samt tvätta pälsen på jakthundar som varit med. Man ska inte ta med sig obehandlade troféer hem.

Jordbruksverket rekommenderar nu också att man om möjligt ska undvika att importera grovfoder och halm från områden där det finns svinpest, även om risken för smitta är låg om det är god kvalitet på fodret. Om man importerar foder bör det ha lagrats minst två månader innan det förs in i Sverige. Om man i fodret upptäcker rester av döda djur som skulle kunna komma från vildsvin ska man kontakta Jordbruksverket. Foder med rester av döda djur i ska inte ställas ut i skogen, eller på annan plats där vildsvin kan komma åt det.

Afrikansk svinpest finns sedan tidigare i bland annat Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. Om sjukdomen skulle nå Sverige kan den slå hårt mot både tamgrisnäringen och vildsvinsstammen. Över 90 % av de infekterade djuren dör och det finns inget vaccin. Många länder tillåter inte försäljning av griskött från länder med afrikansk svinpest, vilket skulle innebära restriktioner och kostnader för grisnäringen.

Svenska Jägareförbundet samverkar med ansvariga myndigheter och har en beredskap att bistå myndigheterna vid behov.

Svenska Jägareförbundets samlade information om afrikansk svinpest

Tillbaka till överblick