Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Vlasto Opatovsky / Mostphotos

Första fallet av afrikansk svinpest i Tyskland

Såhär hindrar vi Sverige från att drabbas

2020-09-10

Tyskland har drabbats av sitt första fall av afrikansk svinpest. Detta står klart efter att man testat om ett vildsvin som hittades dött nära gränsen till Polen bar på viruset, vilket bekräftades idag.  

Viruset kan eventuellt ha spridits från ett närliggande område i västra Polen. Där inträffade ett utbrott för snart ett år sedan och bekämpningsåtgärder pågår fortfarande. Viruset kan spridas bland vildsvin eller tamgrisar genom direktkontakt djur emellan, men med människans hjälp kan det också spridas via kontaminerade föremål eller matrester. Det gör att viruset kan ”hoppa” till helt nya platser, också långt från ett pågående utbrott. 

Om afrikansk svinpest skulle nå Sverige skulle det hota vildsvinsstammen, jakten och tamgrisnäringen. Det är därför av yttersta vikt att vi hindrar att viruset förs in i landet. Om det ändå skulle nå Sverige är det viktigt med en tidig upptäckt, så att de åtgärder som krävs för att stoppa utbrottet kan sättas in omgående.

Alla som upptäcker ett dött vildsvin ska därför rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA (via mobil/dator på rapporteravilt.sva.se, eller telefon 018-67 40 00). 

Här kan du se korta filmer där du får veta hur du bär dig åt för att inte ta med dig viruset till Sverige, till exempel om du varit på jaktresa utomlands, och hur du gör för att rapportera om du hittar ett dött vildsvin. Här kan du läsa mer om detta. 

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick