Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Skyltar med varningstext för att förhindra spridning av ASF. Foto: Carl Johansson

Afrikansk svinpest - nya fall i Tyskland

Ytterligare ett område i Tyskland har rapporterat in fall av afrikansk svinpest och nu ökar oron att det sprider sig. Jordbruksverket har senaste året satt upp varningsskyltar på rastplatser längs svenska vägar, för att informera om hur vi kan hjälpas åt att hindra spridning.

2020-11-11

Svenska Jägareförbundet följer noga utvecklingen då den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, sprider sig i Tyskland. Ytterligare ett område, Sachsen, har drabbats. Det ligger söder om Brandenburg där tidigare fall påträffats. För att hjälpa till i arbetet med att förhindra att ASF får fäste i Sverige, har informationsskyltar satts upp vid rastplatser längs med större vägar i södra Sverige.

– Vi samarbetar med såväl Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt SVA som med flera andra i den här frågan. Strategiskt utplacerade vägskyltar med varningstext på olika språk är bra för att nå ut till gästarbetare och turister med information om sjukdomen, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet.

Rådgivning och kartläggning, tydlig information och fortsätta bevaka. Allt detta är av stor vikt då det kan bli privatpersoner som helt ovetandes sprider ASF till Sverige. Virus kan finnas i charkvaror med kött från smittade djur. Kläder, kängor och jaktutrustning som använts i områden där ASF finns bland vildsvin, måste rengöras noga för att inte innebära en smittorisk. Jordbruksverket samordnar arbetet så att Sverige ska ha god beredskap för att hantera ett eventuellt utbrott. Samverkan sker med flera myndigheter, branscher och organisationer. Nu behövs fler åtgärder, fler skyltar och ökad information.

– Kommunikationen är en viktig del i arbetet för att förhindra att Sverige drabbas av ASF. Fysiska skyltar på rastplatser är en typ av insats som Jordbruksverket kommer att fortsätta med. Samtidigt ser vi vikten av mer digital kommunikation framöver också. Därför har vi i år satsat på att ta fram bildbaserade kommunikationspaket som kan användas för att, via sociala medier och andra kanaler, nå exempelvis turister eller transportörer från länder med pågående ASF-utbrott som reser in i Sverige. När materialet är klart kommer vi också att göra det tillgängligt och delbart via vår webb - samarbete är centralt för att nå ut, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota vildsvinsstammen, jakten och tamgrisnäringen. Det är därför av yttersta vikt att hindra viruset från att föras in i landet.

– För jakten och grisnäringen kan detta få allvarliga konsekvenser, därför behöver vi alla hjälpas åt. Det är oerhört viktigt att rapportera in till SVA om man stöter på ett dött vildsvin. Ju tidigare smittan upptäcks desto större möjlighet finns att kunna begränsa smittspridningen, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet.

Alla som upptäcker ett dött vildsvin ska rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA på rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00.

Text: Ulrika Karlsson-Arne

Filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=W31L3u6Esgo

https://www.youtube.com/watch?v=gYb0V5VqvP4&t=5s

Läs mer om afrikansk svinpest, ASF här.

Tillbaka till överblick