Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Mostphotos

Nya fall i Tyskland av afrikansk svinpest

Ytterligare ett område i Tyskland har rapporterat in fall av afrikansk svinpest och nu ökar oron att det sprider sig. Jordbruksverket har senaste året satt upp varningsskyltar på rastplatser längs svenska vägar, för att informera om hur vi kan hjälpas åt att hindra spridning.

2020-11-12

Ytterligare ett område, Sachsen, har drabbats. Det ligger söder om Brandenburg där tidigare fall påträffats. För att hjälpa till i arbetet med att förhindra att ASF får fäste i Sverige, har informationsskyltar satts upp vid rastplatser längs med större vägar i södra Sverige.

Rådgivning och kartläggning, tydlig information och fortsätta bevaka. Allt detta är av stor vikt då det kan bli privatpersoner som helt ovetandes sprider ASF till Sverige. Virus kan finnas i charkvaror med kött från smittade djur. Kläder, kängor och jaktutrustning som använts i områden där ASF finns bland vildsvin, måste rengöras noga för att inte innebära en smittorisk. Jordbruksverket samordnar arbetet så att Sverige ska ha god beredskap för att hantera ett eventuellt utbrott. Samverkan sker med flera myndigheter, branscher och organisationer. Nu behövs fler åtgärder, fler skyltar och ökad information.

Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota vildsvinsstammen, jakten och tamgrisnäringen. Det är därför av yttersta vikt att hindra viruset från att föras in i landet.

Alla som upptäcker ett dött vildsvin ska rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA på rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00.

Filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=W31L3u6Esgo

https://www.youtube.com/watch?v=gYb0V5VqvP4&t=5s

Läs mer om afrikansk svinpest, ASF här.

Tillbaka till överblick