Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: WildMedia/Mostphotos

Förhindra spridning av Afrikansk svinpest

– Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota vildsvinsstammen, jakten och tamgrisnäringen. Det är därför viktigt att hindra viruset från att föras in i landet. Ett sätt är att förebygga med information, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet.

Informationsaffisch från Jordbruksverket.

2022-06-29

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen finns ännu inte i Sverige, men är under spridning i Europa. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. För att minimera risken att sjukdomen kommer till Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen och att rengöra kläder och utrustning som använts i länder där smittan finns.

– Vi samarbetar med Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och med flera andra i den här frågan. Strategiskt utplacerade vägskyltar med varningstext på olika språk finns numera för att nå ut till gästarbetare och turister med information om sjukdomen. Vi jägare kan också hjälpa till genom att sprida kunskap till allmänheten om vilka oerhörda konsekvenser det blir om smittan skulle komma till Sverige, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet.

Det här kan du göra:

  • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Blod och avföring från vildsvin är smittförande.
  • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
  • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
  • Sprid kunskap om Afrikansk svinpest till vänner, arbetskamrater och turister.

Rådgivning och kartläggning, tydlig information och fortsätta bevaka. Allt detta är av stor vikt då det kan bli privatpersoner som helt ovetandes sprider ASF till Sverige. Virus kan finnas i charkvaror med kött från smittade djur. Kläder, kängor och jaktutrustning som använts i områden där ASF finns bland vildsvin, måste rengöras noga för att inte innebära en smittorisk. Jordbruksverket samordnar arbetet så att Sverige ska ha god beredskap för att hantera ett eventuellt utbrott.

– För jakten och grisnäringen kan detta få allvarliga konsekvenser, därför behöver vi alla hjälpas åt. Det är oerhört viktigt att rapportera in till SVA om man stöter på ett dött vildsvin. Ju tidigare smittan upptäcks desto större möjlighet finns att kunna begränsa smittspridningen, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet.

Alla som upptäcker ett dött vildsvin ska rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA på rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00.

Källa: SVA och Jordbruksverket

Kika gärna på förbundets filmer om hur vi kan förebygga spridning av Afrikansk svinpest.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick