Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Tack vare jägarnas insatser kvarstår nu bara ett fåtal restriktioner i Fagersta-området som drabbats av afrikansk svinpest. Foto: Lennart Hansson/Mostphotos

Fler restriktioner hävs i smittområdet i Västmanland

Vårens sökinsatser i området som drabbats av afrikansk svinpest visade inga tecken på pågående smittspridning. SVA (Statens Veterinärmedicinska anstalt) har därför kunnat göra en ny riskvärdering och nu tas fler av de kvarvarande restriktionerna bort.

2024-06-05

Grunden för den nya riskvärderingen är det sökarbete som jägarna utfört i Fagersta under maj, något som också poängteras.

- Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet och nu igen under den tredje sökomgången, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Utgångspunkten är, som tidigare, att inte ha kraftigare restriktioner än vad som krävs och Jordbruksverket fattar nu beslut om att lätta på så gott som alla restriktioner. Bland dessa finns:

  • Allt skogsbruk blir åter tillåtet i hela den smittade zonen.
  • Begränsningar i antal personer som får vistas i skog och mark i kärnområdet tas bort.
  • Foder, strö och livsmedel skördat i den smittade zonen behöver inte längre lagras.
  • Hundar får hållas lösa i hela den smittade zonen (OBS inom ramen för ordinarie regelverk, hundar ska alltså fortfarande hållas kopplade under perioden 1 mars – 20 augusti.)

För jägarnas del innebär det att jakthundar åter kommer kunna släppas i hela området i höst.

- Detta blir tredje gången man gör lättnader i restriktionerna, och det är jägarnas stora insats som gjort det möjligt på så kort tid, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent och ansvarig för Svenska Jägareförbundets arbete i Fagersta. Att veta att alla kommer kunna släppa sina hundar i höst är en stor glädje.

Bland de få restriktioner som kvarstår är förbudet mot att hålla tamgrisar och vildsvin. Jägare som vill använda kött från vildsvin fällda i ytterområdet behöver ansöka om tillstånd från Jordbruksverket.

I kärnområdet kommer smittskyddsavlivningen att fortsätta under sommaren. Detta sker på uppdrag av Jordbruksverket och av jägare som anmält sig till Jägareförbundets koordinator.

Om ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige förklaras formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Då kan samtliga restriktioner hävas.

Tillbaka till överblick