Svenska Jägareförbundet

Meny

Andflottar fyller en viktig funktion då dessa blir en ostörd plats för änderna. Illustration: Göran Boström

Både i anlagda och naturliga viltvatten fyller andflottar en viktig funktion. Bäst bygger man dem på vårisen, då är de också enklast att förankra.

Börja med att slå ihop en ram av vanliga brädor. Storleken anpassas efter virkestillgången. I ramen läggs sedan cellplastpontoner i vardera änden. Även tomma plastdunkar duger som flythjälpmedel.

Över träramen spikas rundvirkesbitar, som ska sticka ut cirka 50 centimeter på vardera sidan. Även så kallad bakved kan användas. Flotten kan sedan täckas med torv och förankras med bottenfasta hörnstolpar genom borrhål i isen.

Änderna vill gärna ha en ostörd plats, där de kan krypa upp, putsa sina fjädrar och sola sig. Under uppväxttiden lockas även andungarna att hålla sig kring flottarna och undgår därigenom många faror.

illustration: Göran Boström

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-08 2018-09-13