Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltskyddet kan ha en avgörande faktor för fälthöns och harungar. Illustration: Göran Boström

Viltet behöver mat, skydd och vatten och i odlingslandskapet är oftast viltskyddet en minimifaktor. Här är varje buske viktig. Att avsätta några åkerhörn i samband med vårbruket behöver inte kosta så mycket, men kan ha avgörande betydelse för fälthönsens häckningsframgång eller harungarnas överlevnad.

Hörnen harvas som vanligt medan sådden överlåts åt naturen. Viltskyddet kan sedan förstärkas med rishögar. Gräsbränning utmed stenmurar, diken och vägkanter brukar vara ett vanligt inslag i lantbrukets vårstädning. Även om det blir vackert efteråt, när det gröna gräset kommer upp, är det emellertid en ovänlig handling mot viltet.

Gräsbränningen förstör inte bara ett gott häckningsskydd för fälthönsen utan också en bra uppväxtmiljö för fälthönsens kycklingar. Ur viltvårdssynpunkt är det mycket bättre att låta det gamla gräset stå kvar.

2016-04-08 2018-09-13