Svenska Jägareförbundet

Meny

Det går även att bedriva viltvård i fjällen och fjällrandzonen. Illustration: Göran Boström

För att öka tillgången till vinterfoder för ripor och harar har försök gjorts med fällning av fjällbjörk, vilket visat sig ge bra resultat. De fällda björkarnas näringsrika knoppar och skott har blivit åtkomliga.

Åtgärden vidtas lämpligen på senvintern, när de från marken åtkomliga knopparna börjar tryta och snötäcket är hårt och kompakt. Genom fällningen åstadkommer man också en föryngring av björken. Från stubben skjuter rikligt med stubbskott, vilka året därpå betas av viltet.

Även så kallad halvfällning kan tillämpas, varvid man inte skiljer det fällda trädet helt från stubben. Trädet fortsätter att leva och skapar täta snår med goda skydds- och näringsbetingelser för viltet.

2016-04-08 2018-09-13