Svenska Jägareförbundet

Meny

Foderplatser för fasaner bör sättas ut vid höstplöjningen. Illustration: Göran Boström

Så länge stubbåkrarna är oplöjda har fasanerna gott om foder. Men när höstplöjningen börjar och vintern närmar sig blir genast matfrågan besvärligare. Foderplatserna bör därför ställas i ordning i god tid.

Det absolut enklaste sättet att arrangera en foderplats för fasaner är att hänga upp en fodersäck under någon yvig gran, där fasanerna har sin naturliga uppehållsplats. Till fodersäck används dubbla papperssäckar, där man skär upp en tums stora hål runt om på olika höjd.

Fodret kan antingen vara rent vete eller tröskavrens. Tröskavrens rinner inte ut ur säcken lika lätt som kärnfoder. Man bör ha med sig en liten trälåda eller vedklabb att ställa säcken på, medan man binder upp den. Avståndet från säckens botten ner till marken bör vara cirka 20 centimeter. Ett par masonitbitar spikade på en träkloss med ett borrhål i mitten blir ett bra fodertak.

En fodersäck räcker normalt tre–fyra veckor. När innehållet är förbrukat brukar också säcken behöva bytas ut.

2016-04-08 2018-09-13