Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet har bland annat lyckats stoppa förslagen på femårslicenser för jägare, läkarundersökningar, förbud mot halvautomater med löstagbara magasin, förbud mot distanshandel med vapen för privatpersoner. Foto: Magnus Rydholm

Vapenutredningen får ris och ros

Vapenutredningen som ska föreslå förändringar i lagar och förordningar för att anpassa lagstiftningen till EU:s vapendirektiv har lämnats in till regeringen. – Efter en snabb genomläsning av utredningen ser vi ett antal negativa och positiva förslag. Ett bra förslag är slopat licenskrav för ljuddämpare, ett negativt är att man krånglar till reglerna kring löstagbara magasin, säger Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa.

2018-01-09

Efter terrorattackerna i Paris ville EU-kommissionen driva igenom ett förslag till vapendirektiv, som bland annat innehöll krav på obligatoriska läkarundersökningar och femåriga vapenlicenser. Syftet med förslaget angavs vara att kommissionen ville minska och försvåra för terrorism.

Men man minskar inte terrorism med onödiga lagkrav på redan laglydiga medborgare, menade Svenska Jägareförbundet och inledde ett offensivt arbete med skytterörelsen för att ändra förslaget, vilket man till stora delar lyckades med.

När EU väl klubbat direktivet tillsatte regeringen en utredning. Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman lyssnade på förbundet och skytterörelsen och såg till att organisationerna fick delta i utredningsarbetet.

– När vi nu ser utredningens förslag kan jag konstatera att vi lyckats stoppa förslagen på femårslicenser för jägare, läkarundersökningar, förbud mot halvautomater med löstagbara magasin, förbud mot distanshandel med vapen för privatpersoner och en hel del annat som dök upp under resans gång, vilket är bra.

En stor framgång i arbetet är att licenskravet på ljuddämpare föreslås försvinna.

– Men det finns också ett antal förslag som vi reagerar negativt på. Dessa rör bland annat löstagbara magasin och avfyrningsmekanismer. Vi vill minska byråkrati och onödig lagstiftning. Här har utredningen gått för långt. I vissa avseenden har man gått utöver kraven i direktivet, säger Ola Wälimaa.

Nu kommer det bli en politisk process, vilket innebär att regeringen ska gå igenom förslagen och i förlängningen skriva en proposition till riksdagen.

– Svenska Jägareförbundet kommer lägga både tid och kraft åt att försöka förändra de delar som inte rimmar med kraven i direktivet och i onödan komplicerar situationen för jägarna.

Svenska Jägareförbundet har ambitionen om att fortsätta arbeta med skytterörelsen för att få en bra helhet på vapenlagarna i Sverige.

Men det finns ytterligare en uppgift för utredaren – en del två av utredningen.

I detta arbete kommer förbundet att arbeta för sina förslag som bland annat gäller regelförbättringar för instickspipor och lösa pipor till modulvapen, att flytta enklare licensansökningar till vapenhandlare och ta bort kravet på motivering av femte och sjätte jaktvapnet.

Nu kommer Jägareförbundet i detalj gå igenom utredningens förslag och även diskutera med skytterörelsen hur vi ska arbeta vidare med frågan.

Tillbaka till överblick