Ris och ros för nya jakttidsförslaget - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Mycket ris och lite ros kan sammanfatta Svenska Jägareförbundets åsikter om Naturvårdsverkes förslag till jakttider. Foto MostphotosFörlängda jakttider och arter som inte får jagas längre är innehållet i Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider. – Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett förslag från Naturvårdsverket. Nu ska regeringen behandla och besluta i frågan, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Ris och ros för nya jakttidsförslaget

Förlängda jakttider och arter som inte får jagas längre är innehållet i Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider. – Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett förslag från Naturvårdsverket. Nu ska regeringen behandla och besluta i frågan, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2020-06-22

Under måndagen skickade Naturvårdsverket sitt förslag om nya jakttider till regeringen. Arbetet med att ta fram förslaget har pågått i över ett års tid, där många olika intressenter har haft möjligheter att ha åsikter.
I sitt förslag finns det många förändringar mot tidigare. Ofta är det inga eller små justeringar av jakttiderna. Men för vissa arter innehåller förslaget stora förändringar.
I förslaget behålls kultingförande vildsvinssuggan som fredad, det införs ett fast startdatum för älgjakten, möjligheten till brunstuppehåll för älg behålls och kronhind blir tillåten för allmän jakt.
– Jag ger nu bara några snabba kommenterar eftersom underlaget är omfattande och kräver analys. Men vi kan konstatera att en det finns en del bra förslag och tyvärr ganska många dåliga, säger Bo Sköld.
Jakttiden på kråkfåglar minskas, hundanvändning under jakt krånglas till och behöver granskas, jakten försvinner helt för ett antal fågelarter, där jakten inte påverkar beståndet.
– Jägarnas möjligheter till naturvårdande jakt minskas rejält i och med förslaget, vilket vi anser är kontraproduktivt, säger Bo Sköld.
Det föreslås också positiva saker.
– Till exempel att jakten på skogshare får vara kvar. Att förenklad skyddsjakt på skarv införs, förlängd toppjakt på tjäder och orre, samt att verket vill att licensjakt på knubbsäl införs.
 
En av Svenska Jägareförbundets viktigaste synpunkter är att vi anser att förslaget bör skickas på remiss från regeringen till berörda intressenter innan de fattar beslut.
– Under våren har det tillkommit nya fakta som Naturvårdsverket använt, exempelvis en ny Rödlista. Men detta har inte några berörda organisationer kunna haft några synpunkter på. Bland annat därför och av ett antal andra skäl behöver regeringen skicka ut förslaget på remiss, säger Bo Sköld.
Han menar att eftersom jakttiderna påverkar många samhällsintressen är det viktigt att det finns ett väl avvägt beslutsunderlag med en politisk värdering mellan dessa.
– Svenska Jägareförbundet ser därför positivt på ytterligare en remissomgång så att vi och andra intressenter kan ha åsikter om det nu liggande helhetsförslaget, säger Bo Sköld.
 
Fotnot. Förbundet kommer att analysera förslaget noga och kommer att publicera uppföljningsartikel om hur vi bedömer förslaget påverkar jakten.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick