Svenska Jägareförbundet

Meny

Girjas sameby avlyser jakten för lokala jägare

Fjälljakten 2022-08-26 Girjas sameby i Norrbotten väljer att avlysa huvuddelen av samebyns område för småviltjakt mellan 25 augusti och14 september. Sedan Girjas sameby...

Förlängd tid för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-06-17 Regeringen beslutade under torsdagen 16 juni att förlänga och förtydliga utredningsdirektiven till Renmarkskommittén. Beslutet är en konsekvens av...

Politikerdebatt om fjälljakten på Utemässan i Lycksele

Fjälljakten 2022-05-24 Hur frågan om fjälljakten utvecklas är i det närmaste livsavgörande för många människor. Årtionde...

Historiska perspektiv behövs för att nyansera diskussionen om fjälljakten

Fjälljakten 2022-04-22 - Diskussionen om jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen barkar iväg åt fel håll och inte har tillräcklig respekt f...

Jägareförbundet: "Låt länsstyrelsen fortsätta upplåta jakten på statens mark"

Fjälljakten 2022-04-04 - Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt...

Ska samebyar få ensamrätt att upplåta all jakt och fiske på statens marker i norr?

Fjälljakten 2022-03-22 Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor på Svenska...

När yrkesfiskarna fick äga havet - Jägarbloggen

Fjälljakten 2022-02-15 Tänk om Högsta domstolen slog fast att yrkesfiskarna i Blekinge hade större nyttjanderätt till havet än staten. Därför skulle yrkesfiskarna få rätt...

Betänkande i november från Jägareförbundets Fjällråd och Renmarks-kommittén

Fjälljakten 2022-02-15 Den så kallade ”Renmarkskommittèn” fortsätter sitt uppdrag att utreda ”det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske”. Under december ha...

Fjällrådet formerar sig för tuffa utmaningar

Fjälljakten 2022-02-15 Att fjälljakten står inför tuffa utmaningar är känt. Just därför har Svenska Jägareförbundet bildat ett fjällråd, som ska hjälpa förbundsstyrelsen...

Satsning på fjällråd och fjälljaktsfrågor

Fjälljakten 2022-02-15 Förbundsstyrelsen i Svenska Jägareförbundet beslutade på torsdagen att tillsätta ett antal representanter i fjällrådet och utse förslag till expert...

Avlysningar lägger hinder för fjälljakten

Fjälljakten 2022-02-15 Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker ovan odlingsgränsen och för att de som bor i...

Hör vad partierna tycker i fjälljaktsfrågan

Fjälljakten 2022-08-11 Svenska Jägareförbundet arrangerade en politikerdebatt med alla riksdagspartier närvarande utom Miljöpartiet i samband med jaktmässan Västgård Game...

Debatt i fjälljaktsfrågan uttryckte stor oro för framtiden

Fjälljakten 2022-05-31 Vem eller vilka ska ha rätt att upplåta jakt och fiske på statlig mark i fjällområdet? Denna stora och laddade fråga diskuterades i en debatt sista...

Fjälljakt och varg i fokus vid riksdagsträff

Fjälljakten 2022-04-29 Riksdagens norrlandsbänk fick besök av Jägareförbundet från sina hemlän tidigare denna vecka....

Ändra direktiven och Bevara Fjälljakten

Fjälljakten 2022-04-19 – För Svenska Jägareförbundet är det fundamentalt att regeringen ger utredningen av renskötsellagstiftningen mer tid och...

Stort informationsmöte om jakten i norr drog fullt hus

Fjälljakten 2022-03-30 - Vi ser ett stort behov av att informera om utredningen...

Debatt: ”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Fjälljakten 2022-02-25 Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska...

Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-02-08 SVENSK JAKT. Jägare i Kiruna känner rädsla och oro för att uttala sig i fjälljaktsfrågan. Det framkom när politikerna och sakkunniggruppen i...

Utredningen av renskötsellagen - Jägareförbundet i möte med ansvariga politiker

Fjälljakten 2022-02-08 Jägareförbundets Fjällråd har under veckan haft ett möte med politiker som ingår i den parlamentariska grupp som är knuten till utredningen av...

Jägareförbundet Mitt Norrland kritiska till länsstyrelsens villkor för fjälljakten

Fjälljakten 2022-02-08 JÄMTLAND. Länsstyrelsen i Jämtland är nu klar med villkoren för fjälljakten i Jämtland inför kommande höst. - Vi har haft flera dialogmöten under...

Uttalande: Fjällrådet ska bevaka och påverka fjälljaktsfrågorna

Fjälljakten 2022-02-08 Med anledning av den kommande utredningen av renskötsellagstiftningen uttalar sig här Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd.

PRESS: Bra intentioner för fjälljakten

Fjälljakten 2022-02-08 Småviltjakten på statens mark ovanför odlingsgränsen har varit öppen för alla världens jägare, vilket skapat problem. Nu har regeringen tagit ett...

 
Ladda in Fler