Svenska Jägareförbundet

Meny

Uttalande om Renmarkskommittén på Jägareförbundet Norrbottens årsstämma

Fjälljakten 2023-04-04 NORRBOTTEN. I samband med Jägareförbundet Norrbottens årsstämma söndagen 26 mars, så enades stämmodelegaterna om ett gemensamt uttalande om oron...

Kennelklubben engagerar sig i fjälljakten

Fjälljakten 2023-03-17 Svenska Kennelklubben engagerar sig nu i fjälljaktsfrågan. I en hemställan till regeringen oroar sig föreningen för tillgängligheten för sina...

Det krävs en omstart av renmarksutredningen

Fjälljakten 2022-12-15 Svenska Jägareförbundet har ända sedan starten av renmarksutredningen fått indikationer att...

Girjas sameby avlyser jakten för lokala jägare

Fjälljakten 2022-08-26 Girjas sameby i Norrbotten väljer att avlysa huvuddelen a...

Förlängd tid för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-06-17 Regeringen beslutade under torsdagen 16 juni att förlänga och förtydliga utredningsdirektiven till Renmarkskommittén. Beslutet är en konsekvens av...

Politikerdebatt om fjälljakten på Utemässan i Lycksele

Fjälljakten 2022-06-17 Hur frågan om fjälljakten utvecklas är i det närmaste livsavgörande för många människor. Årtiondets viktigaste jaktfråga, anser flera. Därför...

Historiska perspektiv behövs för att nyansera diskussionen om fjälljakten

Fjälljakten 2022-06-17 - Diskussionen om jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen barkar iväg åt fel håll och inte har tillräcklig respekt för historiska fakta...

Jägareförbundet: "Låt länsstyrelsen fortsätta upplåta jakten på statens mark"

Fjälljakten 2022-06-17 - Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt lagt fast att det enda alternativet är att jakten och fisket även i fortsättningsvis ska...

Ska samebyar få ensamrätt att upplåta all jakt och fiske på statens marker i norr?

Fjälljakten 2022-06-17 Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor på Svenska Jägareförbundet berättar mer om Renmarkskommittén i denna film. Ska samebyar få ensamrätt a...

Oron växer för Renmarkskommitténs ställningstagande

Fjälljakten 2023-03-20 Under denna vecka kan Renmarkskommittén komma att bestämma innehållet i sitt första delbetänkande, som ska presenteras 31 augusti. – Denna vecka...

Renmarkskommittén: Jägareförbundet framförde kritik vid expertgruppsmöte

Fjälljakten 2023-02-16 Utredningen av rennäringslagstiftningen, den så kallade Renmarkskommittén, fortsätter sitt arbete. Det handlar i slutänden om vem som ska ha...

Fjällrådet har träffat utredaren för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-10-17 Svenska Jägareförbundets Fjällråd har haft möte i Lycksel...

Hör vad partierna tycker i fjälljaktsfrågan

Fjälljakten 2022-08-11 Svenska Jägareförbundet arrangerade en politikerdebatt me...

Debatt i fjälljaktsfrågan uttryckte stor oro för framtiden

Fjälljakten 2022-05-31 Vem eller vilka ska ha rätt att upplåta jakt och fiske på statlig mark i fjällområdet? Denna stora och laddade fråga diskuterades i en debatt sista...

Fjälljakt och varg i fokus vid riksdagsträff

Fjälljakten 2022-05-31 Riksdagens norrlandsbänk fick besök av Jägareförbundet från sina hemlän tidigare denna vecka. Överst på agendan fanns förstås fjälljakten och...

Ändra direktiven och Bevara Fjälljakten

Fjälljakten 2022-05-31 – För Svenska Jägareförbundet är det fundamentalt att regeringen ger utredningen av renskötsellagstiftningen mer tid och samtidigt förändrar...

Stort informationsmöte om jakten i norr drog fullt hus

Fjälljakten 2022-05-31 - Vi ser ett stort behov av att informera om utredningen och vad den kan komma att innebära då många jägare, fiskare och även politiker ännu inte v...

Debatt: ”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Fjälljakten 2022-05-31 Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska folket kan inte utraderas genom att det får exklusiva rättigheter, när det samtidigt innebär...

 
Ladda in Fler