Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Betänkande i november från Jägareförbundets Fjällråd och Renmarks-kommittén

Fjälljakten 2022-01-13 Den så kallade ”Renmarkskommittèn” fortsätter sitt uppdrag att utreda ”det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske”. Under december ha...

Fjällrådet formerar sig för tuffa utmaningar

Fjälljakten 2021-07-04 Att fjälljakten står inför tuffa utmaningar är känt. Just därför har Svenska Jägareförbundet bildat ett fjällråd, som ska hjälpa förbundsstyrelsen...

Satsning på fjällråd och fjälljaktsfrågor

Fjälljakten 2021-05-28 Förbundsstyrelsen i Svenska Jägareförbundet beslutade på torsdagen att tillsätta ett antal...

Avlysningar lägger hinder för fjälljakten

Fjälljakten 2018-09-07 Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker ovan odlingsgränsen och...

Fjälljakten på remiss

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2015-12-04 Regeringen har idag skickat ut en promemoria om...

Utredningen av renskötsellagen - Jägareförbundet i möte med ansvariga politiker

Fjälljakten 2021-11-25 Jägareförbundets Fjällråd har under veckan haft ett möte med politiker som ingår i den parlamentariska grupp som är knuten till utredningen av...

Jägareförbundet Mitt Norrland kritiska till länsstyrelsens villkor för fjälljakten

Fjälljakten 2021-06-02 JÄMTLAND. Länsstyrelsen i Jämtland är nu klar med villkoren för fjälljakten i Jämtland inför kommande höst. - Vi har haft flera dialogmöten under...

Fjällrådet ska bevaka och påverka fjälljaktsfrågorna

Fjälljakten 2021-05-01 Med anledning av den kommande utredningen av renskötsellagstiftningen uttalar sig här Gun...

PRESS: Bra intentioner för fjälljakten

Fjälljakten 2016-09-29 Småviltjakten på statens mark ovanför odlingsgränsen har varit öppen för alla världens jägare, vilket skapat problem. Nu har...

Reglerna för fjälljakten ändras

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2015-12-04 Under fredagen skickade regeringen ut en remiss på hur de...

 
Ladda in Fler