Svenska Jägareförbundet

Meny

Det krävs en omstart av renmarksutredningen

Fjälljakten 2022-12-15 Svenska Jägareförbundet har ända sedan starten av renmarksutredningen fått indikationer att utredningen inte kommer att landa i ett genomförbart...

Girjas sameby avlyser jakten för lokala jägare

Fjälljakten 2022-08-26 Girjas sameby i Norrbotten väljer att avlysa huvuddelen av samebyns område för småviltjakt mellan 25 augusti och14 september....

Förlängd tid för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-06-17 Regeringen beslutade under torsdagen 16 juni att förlänga...

Politikerdebatt om fjälljakten på Utemässan i Lycksele

Fjälljakten 2022-05-24 Hur frågan om fjälljakten utvecklas är i det närmaste...

Historiska perspektiv behövs för att nyansera diskussionen om fjälljakten

Fjälljakten 2022-04-22 - Diskussionen om jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen barkar iväg åt fel håll och inte har tillräcklig respekt för historiska fakta...

Jägareförbundet: "Låt länsstyrelsen fortsätta upplåta jakten på statens mark"

Fjälljakten 2022-04-22 - Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt lagt fast att det enda alternativet är att jakten och fisket även i fortsättningsvis ska...

Ska samebyar få ensamrätt att upplåta all jakt och fiske på statens marker i norr?

Fjälljakten 2022-04-22 Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor på Svenska Jägareförbundet berättar mer om Renmarkskommittén i denna film. Ska samebyar få ensamrätt a...

När yrkesfiskarna fick äga havet - Jägarbloggen

Fjälljakten 2022-04-22 Tänk om Högsta domstolen slog fast att yrkesfiskarna i Blekinge hade större nyttjanderätt till havet än staten. Därför skulle yrkesfiskarna få rätt...

Betänkande i november från Jägareförbundets Fjällråd och Renmarks-kommittén

Fjälljakten 2022-04-22 Den så kallade ”Renmarkskommittèn” fortsätter sitt uppdrag att utreda ”det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske”. Under december ha...

Fjällrådet har träffat utredaren för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-10-17 Svenska Jägareförbundets Fjällråd har haft möte i Lycksele där man via länk bland annat fick träf...

Hör vad partierna tycker i fjälljaktsfrågan

Fjälljakten 2022-08-11 Svenska Jägareförbundet arrangerade en politikerdebatt med alla riksdagspartier närvarande utom Miljöpartiet i samband med...

Debatt i fjälljaktsfrågan uttryckte stor oro för framtiden

Fjälljakten 2022-05-31 Vem eller vilka ska ha rätt att upplåta jakt och fiske på...

Fjälljakt och varg i fokus vid riksdagsträff

Fjälljakten 2022-04-29 Riksdagens norrlandsbänk fick besök av Jägareförbundet fr...

Ändra direktiven och Bevara Fjälljakten

Fjälljakten 2022-04-19 – För Svenska Jägareförbundet är det fundamentalt att regeringen ger utredningen av renskötsellagstiftningen mer tid och samtidigt förändrar...

Stort informationsmöte om jakten i norr drog fullt hus

Fjälljakten 2022-04-19 - Vi ser ett stort behov av att informera om utredningen och vad den kan komma att innebära då många jägare, fiskare och även politiker ännu inte v...

Debatt: ”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Fjälljakten 2022-04-19 Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska folket kan inte utraderas genom att det får exklusiva rättigheter, när det samtidigt innebär...

Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-04-19 SVENSK JAKT. Jägare i Kiruna känner rädsla och oro för att uttala sig i fjälljaktsfrågan. Det framkom när politikerna och sakkunniggruppen i...

Utredningen av renskötsellagen - Jägareförbundet i möte med ansvariga politiker

Fjälljakten 2022-04-19 Jägareförbundets Fjällråd har under veckan haft ett möte med politiker som ingår i den parlamentariska grupp som är knuten till utredningen av...

 
Ladda in Fler