Svenska Jägareförbundet

Meny

Delbetänkandet underkänns av Jägareförbundet

Fjälljakten 2024-06-03 Nu har Svenska Jägareförbundet skickat in sitt remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande till regeringen. – Jag skulle vilja säga att det är...

Ta del av Jägareförbundets åsikter om Renmarkskommitténs delbetänkande

Fjälljakten 2024-04-16 Jägarkåren bör snarast tycka till om Renmarkskommitténs delbetänkande. Svenska Jägareförbundet delar nu sin inställning på en ny webbsida som en...

Fjälljaktsförslag skickas på remiss

Fjälljakten 2023-12-19 Regeringen har valt att skicka ut Renmarkskommitténs delbetänkande på remiss, trots att den inte ...

Renmarksutredningen: Omöjliga förslag som inte kan genomföras

Fjälljakten 2023-08-31 När Renmarkskommittén lämnade över sitt delbetänkande 31 augusti var innehållet redan känt. Under hela processens gång har...

Oron växer för Renmarkskommitténs ställningstagande

Fjälljakten 2023-03-20 Under denna vecka kan Renmarkskommittén komma att bestämm...

Renmarkskommittén: Jägareförbundet framförde kritik vid expertgruppsmöte

Fjälljakten 2023-02-16 Utredningen av rennäringslagstiftningen, den så kallade...

Fjällrådet har träffat utredaren för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-12-06 Svenska Jägareförbundets Fjällråd har haft möte i Lycksele där man via länk bland annat fick träffa utredaren Eric M Runesson. Runesson besvarade...

Hör vad partierna tycker i fjälljaktsfrågan

Fjälljakten 2022-12-06 Svenska Jägareförbundet arrangerade en politikerdebatt med alla riksdagspartier närvarande utom Miljöpartiet i samband med jaktmässan Västgård Game...

Debatt i fjälljaktsfrågan uttryckte stor oro för framtiden

Fjälljakten 2022-12-06 Vem eller vilka ska ha rätt att upplåta jakt och fiske på statlig mark i fjällområdet? Denna stora och laddade fråga diskuterades i en debatt sista...

Gemensamt uttalande om Renmarksutredningens delbetänkande till ministern

Fjälljakten 2024-05-31 Under jaktmässan Swedish Game Fair överlämnades ett uttalande om Renmarksutredningens delbetänkande till landsbygdsminister Peter Kullgren. Det är...

Uttalande: Fjällvärlden får inte stängas för allmänheten

Fjälljakten 2024-01-24 OPINION. Girjas sameby stänger fjällområdet för jakt och fiske till 1 juni, trots de stora konsekvenserna för alla som vill komma ut på vårvinterja...

Fortfarande tyst om Renmarksutredningen?

Fjälljakten 2023-12-06 För tre månader sedan överlämnade Renmarkskommittén sitt delbetänkande till regeringen, men ännu...

Uttalande om Renmarkskommittén på Jägareförbundet Norrbottens årsstämma

Fjälljakten 2023-04-04 NORRBOTTEN. I samband med Jägareförbundet Norrbottens årsstämma söndagen 26 mars, så enades stämmodelegaterna om ett gemensamt...

Kennelklubben engagerar sig i fjälljakten

Fjälljakten 2023-03-17 Svenska Kennelklubben engagerar sig nu i fjälljaktsfrågan...

Det krävs en omstart av renmarksutredningen

Fjälljakten 2022-12-15 Svenska Jägareförbundet har ända sedan starten av...

Girjas sameby avlyser jakten för lokala jägare

Fjälljakten 2022-11-30 Girjas sameby i Norrbotten väljer att avlysa huvuddelen av samebyns område för småviltjakt mellan 25 augusti och14 september. Sedan Girjas sameby...

Förlängd tid för Renmarkskommittén

Fjälljakten 2022-11-30 Regeringen beslutade under torsdagen 16 juni att förlänga och förtydliga utredningsdirektiven till Renmarkskommittén. Beslutet är en konsekvens av...

Politikerdebatt om fjälljakten på Utemässan i Lycksele

Fjälljakten 2022-11-30 Hur frågan om fjälljakten utvecklas är i det närmaste livsavgörande för många människor. Årtiondets viktigaste jaktfråga, anser flera. Därför...

 
Ladda in Fler