Svenska Jägareförbundet

Meny

Våtmarker är en form av biologiskt reningsverk och utöver att gynna exempelvis fågelliv, insekter och grodor i ett område innebär varje anlagd våtmark att den miljömässiga belastningen på haven särskilt Östersjön lättar, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Våtmarksfonden. Foto: Niklas Liljebäck

Vatten som skapar mångfald

Efter mer än hundra år av utdikningar och torrläggningar för att förbättra odlingsmarken behövdes mer vatten i landskapet. 1995 tog Svenska Jägareförbundet tillsammans med Sveriges ornitologiska förening initiativ till att bilda Våtmarksfonden. Även Lantbrukarnas Riksförbund och olika företag stödjer fonden.


Det var med omtanke om naturen - i synnerhet fågellivet - och de ekologiska samspelen som Våtmarksfonden bildades. Knipa på bilden. Foto: Niklas Liljebäck

- Vi arbetar för att fler markägare ska anlägga våtmarker på sina fastigheter . Fonden är ett kunskapscentrum och vi har många experter knutna till oss som forskar och arbetar med våtmarker. Vi informerar och stödjer med denna kunskap och vi kan även bevilja visst ekonomiskt stöd. Våtmarker är nämligen ett av de effektivaste sätten att gynna den biologiska mångfalden. Allt liv behöver vatten, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Våtmarksfonden.
Det var alltså med omtanke om naturen - i synnerhet fågellivet - och de ekologiska samspelen som Våtmarksfonden bildades. Och den har bidragit till att många nya våtmarker anlagts.
Ett av de stora problemen idag är att regelverket och byråkratin kring anläggning och restaurering av våtmarken är allt för omfattande och besvärlig. Tyvärr förekommer det att viktiga projekt riskerar att försenas eller ställas in.
- Det vore olyckligt. Våtmarker är en form av biologiskt reningsverk och utöver att gynna exempelvis fågelliv, insekter och grodor i ett område innebär varje anlagd våtmark att den miljömässiga belastningen på haven särskilt Östersjön lättar, fortsätter Hans von Essen.

- Våtmarksfonden kommer att tillsammans med markägare, jägare och andra intressenter att idogt arbeta vidare för att det ska anläggas fler våtmarker och stärka den biologiska mångfalden.

Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till föda, skydd och vatten. Sommar som vinter. Viltvården skapar samtidigt vackra landskap med starka naturupplevelser och rika kulturarv.

Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det.

#gillaenjägare


2019-02-07 2019-02-07