Svenska Jägareförbundet

Meny

Över en halv miljard kronor lägger jägarna ur egen ficka på viltvårdsåtgärder. varje år. Foto: Anna Christoffersson/Mostphotos

Tio saker du inte visste om svenska jägare

Visste du det här om svenska jägare?
Få, om några, andra intressegrupper gör så stora och ideella naturvårdsinsatser som svenska jägare.

  1. Svenska jägare lägger 2-3 miljoner dagar årligen på viltvård.
  2. Över en halv miljard kronor lägger jägarna ur egen ficka på viltvårdsåtgärder. varje år.
  3. Jägarnas insatser skapar större biologisk mångfald och variation i landskapet.
  4. Tack vare att jägarna utfodrar vilt, ökar överlevnaden, minskas skador och ökar reproduktionen.
  5. Mångfalden gynnas också av jägarnas viltvårdsinsatser.
  6. I jägarexamen ingår kunskap om hur man löser viltets problem med föda, skydd och vatten.
  7. Jakt är också viltvård. Jakt på rödräv är till exempel avgörande för att vi lyckats behålla fjällräven i Sverige.
  8. 84 procent av jägarna anser att viltvård ger ett vackrare landskap.
  9. Hälften av våra skogsägande jägare anpassar sin skogsskötsel för viltet.
  10. Jakten är en del av vårt kulturarv och i viltvården ingår ofta att vårda och bevara kulturlämningar som lövtäkter, åkerholmar, skogsbryn. Viltvård = kulturvård.

Mer att veta:

 Saltsten. Foto: Christina Nilson-Dag

- Vad är en viltvårdsinsats?
Allt från fågelholk till att anlägga våtmarker, viltvatten, lähäckar, kantzoner, bryn, buskage, utföra predatorkontroll, stödutfodring till ett viltanpassat och varierat jord- och skogsbruk.
Eller till exempel saltstenar. Visste du att svenska jägare har satt ut saltstenar på cirka 300 000 platser? Det betyder att det sätts ut fler saltstenar än det finns jägare.

Varför just saltsten?
Saltsten är ett block av mineraler – oftast sammanpressat koksalt, ibland uppblandat med andra mineralämnen. Saltstenen sätts på en påle av gran, tall eller björk så att vilda djur kan slicka i sig saltet. Då hålls deras salthalt jämn i blodet.
Modern viltforskning har visat att salt spelar en ytterst viktig roll för alla växtätare. Det påverkar bl a tillväxt, fortplantning.
Hjortdjur kan inte leva utan salt. Både älg, rådjur, hjortar, harar slickar i sig saltet, eller gnager på träet där saltet runnit ner.
En saltsten räcker för hundra hektar och håller normalt i ett halvår.

Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till skydd, vatten och foder. Viltvården hjälper också till att undvika att vilt svälter ihjäl under kalla vintrar. 

Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det.

#gillaenjägare


2019-01-30 2019-07-09