Svenska Jägareförbundet

Meny

- För många är det en ögonöppnare, det här med att förklara att rätt genomförd jakt är ett hållbart nyttjande av naturen, säger Björn Lewander som hjälpt fram över 300 personer till sin jägarexamen. Foto: Emma Nilsson

Jägarexamen – det är då man inser vad viltvård handlar om

- Jaktmarkens bärförmåga, det är när vi börjar prata om den som många börjar förstå vad viltvård och jakt verkligen handlar om, säger Björn Lewander som i över 30 år arbetat som cirkelledare i Jägarexamen för Studiefrämjandet.


Minkjakt har visat sig vara en naturvårdsåtgärd som gynnar många sjöfågelarter, bland annat tordmule. En av många viltvårdande kunskaper som Jägarexamen förmedlar. Foto: Mostphotos

Björn har hjälpt över 300 personer att ta sin jägarexamen genom åren. Medlem i Jägareförbundet har han varit sedan 1956.

- För många är det en ögonöppnare, det här med att få förklarat att rätt genomförd jakt är ett hållbart nyttjande av naturen. Det fantastiska i att du skördar ett överskott och att det är lika många djur på din mark igen nästa år.

Björn berättar att han tyckte att det var bra när begreppet predatorkontroll lades till som en naturlig del av viltvården.
- När jag började leda jägarexamen pratade man bara om skydd och föda i viltvårdssammanhang. Det är nog så viktiga delar men jag reagerade tidigt på att rovdjurstrycket på den tiden inte berördes mer. Tack och lov är det idag mer självklart att du också via predatorkontroll kan påverka mångfalden ännu mer positivt i viltstammarna på dina marker.

- Ta bara minkens härjningar. Det är bra att man så påtagligt kunnat visa att sjöfågelarter som skräntärna, tobisgrissla och tordmule klarar sig så märkbart mycket bättre när vi håller minkbeståndet nere.
- Det är mycket fint vi jägare kan åstadkomma och jag är glad att jag har kunnat vidareförmedla det till så många nya jägare under så lång tid.

 

Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till föda, skydd och vatten. Sommar som vinter. Viltvården skapar samtidigt vackra landskap med starka naturupplevelser och rika kulturarv.
Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det.

#gillaenjägare


2019-02-03 2019-02-07