Svenska Jägareförbundet

Meny

Vi kan inte hjälpa alla men tack vare jägarna och viltvården kan vi ändå minska mycket lidande, säger Hanna Oscarsson. Foto: Madeleine Lewander

- Vi jägare är viktiga för att viltstammarna ska må bra

- Att jag som jägare genom att förbättra min jakt, att predatorkontroll kan öka viltrikedomen på min jaktmark och att jag kan minska mycket lidande med till exempel stödutfodring på vintern är något jag verkligen insåg när jag tog jägarexamen, säger Hanna Oscarsson.


 Vi människor är också en del av naturen och efter jägarexamen vet jag att när det gäller småvilt är det inte jakten utan livsmiljön som avgör hur stammarna utvecklas, säger Hanna Oscarsson. Foto: Mostohotos

Hanna gick en studiecirkel med Studiefrämjandet och Björn Lewander som vi skrivit om tidigare som kursledare och tog sin jägarexamen för några år sedan.

- Hela samhället är fullt av människor som inte har en aning om hur naturen fungerar, många som tycker att naturen ska sköta sig själv, att vi inte ska jaga exempelvis eller hjälpa det vilda.
- Jag vill inte att djur ska lida. De ska inte behöva svälta ihjäl eller sakta plågas ihjäl av skabb. Vi kan inte hjälpa alla men tack vare jägarna och viltvården kan vi ändå minska mycket lidande.

Hanna säger att hon nog alltid tyckt så här men att jägarexamen gjorde att hon nu kan sätta ord på det.
- Vi människor är också en del av naturen och efter jägarexamen vet jag att när det gäller småvilt är det inte jakten utan livsmiljön som avgör hur stammarna utvecklas. Det finns forskning och fakta som visar just det. När det gäller större vilt är det både viltmiljön och jakten. Vi jägare är viktiga för att viltstammarna ska må bra.

- När man också ser resultatet av insatserna på sin mark, när det blir fler arter, alltså biologisk mångfald på riktigt, även om det bara är på ens egen lilla jaktmark, så är det en härlig känsla. Och inte bara för mig utan faktiskt för alla som är naturintresserade, säger Hanna.
- Jag undrar hur det hade sett ut om vi jägare inte hade jobbat med viltvården alls på markerna.

Jägarnas viltvård gör att viltet – och många andra arter – får tillgång till föda, skydd och vatten. Sommar som vinter. Viltvården skapar samtidigt vackra landskap med starka naturupplevelser och rika kulturarv.

Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det.

#gillaenjägare


2019-02-04 2019-02-07