Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Foto: Bogdan Ionescu / Mostphotos

Europaparlamentet antar kommissionens blyhagelförslag

I tisdags kväll accepterade en majoritet av Europaparlamentet kommissionens förslag om blyhagel och våtmarker. En tuff process i Bryssel övergår nu till att få en acceptabel implementering i Sverige.

2020-11-25

Efter att kommissionens förslag lyckades vinna en jämn omröstning i miljöutskottet, hörsammades jägarnas krav att frågan skulle tas upp till en ny behandling i plenum. Detta för att säkerställa en mer förutsägbar definition av våtmarker och att förslaget inte bryter mot grundläggande rättsprinciper när man tillämpar omvänd bevisbörda för blyhagelinnehav vid våtmarker. Utfallet i gårdagens omröstning blev att 292 ledamöter röstade för att stoppa kommissionens förslag – 362 röstade emot - 39 avstod.

Av de svenska partierna röstade M, SD, C, KD och L för att stoppa kommissionens förslag. MP och V röstade för nya EU-restriktioner. S var splittrade i frågan: Två S-ledamöter röstade för att stoppa kommissionens förslag – Erik Bergkvist och Johan Danielsson. Övriga tre S-ledamöter röstade för kommissionens nya restriktioner.

– Ett konkret resultat av jägarkårens kritik av förslaget är att kommissionen under processen i parlamentet nu klargjort att de nationella myndigheterna är bäst lämpade att utifrån varje lands speciella förutsättningar ge råd om hur våtmarksdefinitionen ska tolkas i ljuset av förslagets syfte och proportionalitetsprincipen, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Rent tekniskt återstår en omröstning i parlamentet under onsdagen om förslaget, men tisdagens utfall betyder i praktiken att parlamentet har accepterat kommissionens förslag.

Ministerrådet väntas slutligen anta blyhagelförslaget utan debatt, eftersom medlemsstaternas experter i EU:s kommitté för kemikaliefrågor redan givit förslaget deras godkännande.

Medlemsstaterna har sedan 24 månader på sig att implementera förslaget.

– Detta innebär att regeringen och ansvariga myndigheter måste rivstarta med att definiera vad som är en våtmark i Sverige och se hur den straffrättsliga regleringen rimmar med vår grundlag. Därefter måste de börja arbeta med hur detta ska implementeras med så små effekter som möjligt för jakten och viltförvaltningen. Här kan vi som organisation bidra med kunskap och fakta, säger Torbjörn Larsson.

Tillbaka till överblick