Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Ifall förslaget blir verklighet får det stora konsekvenser för både jägare, skjutbanor och ammunitionstillverkare, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Tatiana Epifanova / Mostphotos

EU föreslår ett totalt blyförbud

ECHA, som är EU:s miljömyndighet, föreslår att bly för jakt och sportskytte förbjuds – både kulor och hagel.
Myndigheten öppnar för vissa undantag för sportskyttet.
– Med tanke på hur processen har fortskridit är förslaget inte överraskande. Ifall det blir verklighet får det stora konsekvenser för både jägare, skjutbanor och ammunitionstillverkare, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-02-03

Att EU drivit en hård linje för att få bort bly i ammunition är ingen nyhet. Som ett steg i detta arbete har dess miljömyndighet nu föreslagit att det ska införas ett totalt blyförbud.

I förslaget föreslås en övergångsperiod om fem år för blyhagel och finkalibriga kulor (klenare än 5,6 mm), medan förbudet för grova kalibrar (5,6 mm och därutöver) föreslås få en 18 månaders övergångsperiod. I förslaget finns också möjligheter till vissa undantag för skjutbanor. Men exakt vad som föreslås krävas för åtgärder och under vilka omständigheter är inte klarlagt. Förslaget är på knappt 1 000 sidor så det kommer att ta lite tid att analysera fullt ut. 

Även blysänken för fiske föreslås förbjudas. Militär och polisiär användning av blyammunition och skytte på inomhusskjutbanor omfattas inte av förslaget.

– Nu väntar en process där förslaget ska malas genom EU:s alla instanser innan ett beslut kan tas. Det kommer troligen ta uppåt två år, förklarar Torbjörn Larsson. 

För att sätta press och påverka EU kommer Svenska Jägareförbundet att arbeta både enskilt och tillsammans med FACE (den europeiska jägarfederationen), samt med övriga skytterörelsen. 

– Ett totalt förbud kommer att påverka jakten och jägarna. Förslaget behöver klarläggas. Och här behöver svenska staten vara beredd att öppna plånboken. Att ställa om skjutbanor över hela landet så vi har en vältränad jägarkår kommer att kosta stora belopp. Samtidigt måste ammunitionsindustrin nu verkligen sätta fart för att ta fram alternativ ammunition så vi har något att jaga och skjuta med i framtiden, där ombyggnad av skjutbanor inte går. Men jag får återkomma med mer information när vi analyserat färdigt förslaget, säger Torbjörn Larsson.

Hjälp förbundet att få mer fakta.
Svara på FACE undersökning om användning av blyammunition här!

 

Tillbaka till överblick