Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Foto: Tatiana Epifanova

Hjälp Jägareförbundet med fakta om bly i ammunition

Knappast någon har väl missat att EU-kommissionen arbetar för att förbjuda all användning av bly i ammunition. REACH, som är EU:s miljömyndighet, skulle under fredagen kommit med förslag om förbud till kommissionen. Men detta har blivit försenat.
– Svenska Jägareförbundet och FACE, den europeiska jägarfederationen, vill samla på sig så mycket fakta som möjligt. Därför har vi tagit fram en enkät som vi vill att jägarna svarar på, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-01-18

Syftet med enkäten är att få fram så bra fakta som möjligt om vilka konsekvenser ett totalt blyförbud skulle få för jägarna.

– Vi vet att användningen av blyammunition ser väldigt olika ut inom respektive medlemsland, men också inom EU som helhet. Därför vill vi ha ett så bra faktaunderlag som möjligt kring om vilka konsekvenser som skulle drabba jägarna, jakten och viltförvaltningen.

Undersökningen ligger på FACE webbplats och finns översatt till svenska.

När förslaget från REACH lämnas in startar en process, liknande den som när det gällde frågan om blyhagel i våtmark. Denna börjar med en konsekvensanalys av förslaget, samt mycket annat arbete inom EU, innan EU-kommissionen lägger fram det slutliga förslaget för beslut.

– Ett totalt blyförbud kommer att påverka många jägare på ett högst påtagligt sätt, medan andra knappt kommer att märka av förbudet eftersom vår jakt, ammunition och skytteträning ser olika ut.

– Därför vill vi att så många som möjligt går in och hjälper oss att få till ett bra underlag inför diskussionerna med såväl politiker från såväl Sverige som EU, säger Torbjörn Larsson.

OBS! Svara på alla frågor och notera att det kan ta lite tid när nästa sida av undersökningen laddas.

Länk till undersökningen!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick