Svenska Jägareförbundet

Meny

De nordiska jägarreglerna

Verksamheten bygger i grunden på de nordiska jägarreglerna, antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987.

Med etik och empati som ledstjärnor

 • Var aktsam om viltet och naturen.
 • Fäll inte mer än vad viltstammarna tål.
 • Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 • Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 • Gör din del av viltvårdsarbetet.
 • Var noga med säkerheten under jakten.
 • Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
 • Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 • Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar.
 • Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2009-12-08 2012-11-25 Ola Wälimaa