Svenska Jägareförbundet

Meny

De nordiska jägarreglerna

Verksamheten bygger i grunden på de nordiska jägarreglerna, antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987.

Med etik och empati som ledstjärnor

  • Var aktsam om viltet och naturen.
  • Fäll inte mer än vad viltstammarna tål.
  • Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
  • Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
  • Gör din del av viltvårdsarbetet.
  • Var noga med säkerheten under jakten.
  • Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
  • Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
  • Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar.
  • Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.

2009-12-08 2012-11-25 Ola Wälimaa