Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Våra etiska riktlinjer

Vi respekterar viltet, naturen och samhället.

Naturen är till för alla och genom att respektera andra blir vi själva respekterade. Det är lika viktigt för oss att hantera det vilda med kunskap och respekt, som det är att visa hänsyn till både jaktkamrater och dem som inte jagar.


Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt.

Som jägare ser vi viltet som en resurs som ska förvaltas. Jakten förbättras ofta genom viltvårdsinsatser och en god kunskap om viltstammarna. Sköter vi detta utgör viltet en långsiktigt hållbar naturresurs.


Vi vårdar jaktens namn och rykte.

Jakt förutsätter stöd från det omgivande samhället. För oss jägare är det viktigt att vi alltid handlar så att jakten och jägarna bevarar sitt goda namn och rykte.


Vi söker och förmedlar kunskap.

Natur och samhälle förändras hela tiden. En viktig uppgift för oss jägare är att lära nytt och att föra över kunskap om viltet och dess miljö till kommande generationer – och till samhället i övrigt.


Vi är noga med säkerheten.

Vi vill höja kvalitén på de avlossade skotten genom ökad skytteträning och bättre insikt om den egna förmågan. Vi är noggranna med vapenhanteringen och kräver högt säkerhetstänkande under jakt.


2020-04-29 2020-04-29