Svenska Jägareförbundet

Meny
Ung jägare på duvjakt. Foto: Madeleine Lewander

Ung jägare på duvjakt. Foto: Madeleine Lewander

Viltet, landskapet och samhället

Viltet, landskapet och samhället är tre delar som är viktiga för oss jägare. De bildar den helhet vi har nytta och nöje av och som vi månar om.

Tillgången på vilt och samhällets inställning till jakt är två faktorer som möjliggör vår livsstil. Viltet är i sin tur beroende av sin miljö och vi är beroende av att samhället förstår nyttan med jakten.
Det är följaktligen lika viktigt för oss att vårda det vilda och dess landskap, som att vårda jaktens ställning i samhället.

Som jägare skördar vi av det överskott som naturen ger, men vi kan inte bara skörda om vi vill fortsätta jaga. Genom att delta i förberedelserna för jakten, kan vi bli goda jägare. Till förberedelser räknar vi både personlig träning och ett aktivt arbete med att lära mer om det vilda och att alla gör sin del i viltvårdsarbetet.

Jaktens framtid och förtroendet för jägare bygger på att alla jägare uppträder med ansvar och omdöme. De etiska riktlinjerna ska tillämpas i varje jaktlig situation.


2014-02-13 2022-08-01