Svenska Jägareförbundet

Meny
På älgpasset. Foto: Hans ring

På älgpasset. Foto: Hans Ring

Jakten och tillvaratagandet

Rätt bedriven jakt är ett klokt sätt att nyttja naturens resurser. Vi bedriver jakten enligt lagen och på ett hänsynsfullt sätt.

Vi behandlar det vilda med respekt och hänsyn, eftersom jakt är en del av viltförvaltningen som i sin tur är en del av naturvården. Det är vår plikt som jägare att behandla de djur vi jagar på ett humant sätt, både innan och efter skottet.

Att jaga rättfärdigas av att vi tar vara på det fällda viltet eller att vi skapar annan övergripande nytta. En aktiv viltförvaltning med till exempel predatorjakt, utfodring, viltåkrar och våtmarker kommer hela naturen och mångfalden till godo. Jakten bidrar även i hög grad till bättre folkhälsa.


2014-02-13 2020-04-28