Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

Från 1 oktober får drivande hund användas även under jakten efter rådjur och hjortvilt. Foto: Madeleine Lewander

Oktober - dags att släppa hunden efter rådjur och hjortvilt

Från 1 oktober får drivande hund användas även under jakten efter rådjur och hjortvilt. Hunden är central för jakten i Sverige. Jakten med löshund är till och med klassad som svenskt kulturarv. ­

2023-09-30

Jakten med lös hund har förekommit genom stora delar av vår nordiska historia och den har varit viktig. Vi ser tydliga bevis för detta så långt tillbaka som i våra hällristningar.

Jakthundar är en viktig grund i den svenska jakten.

Jakt på de allra flesta jaktbara arter kräver (båda av etiska skäl och enligt lag) tillgång till jakthund. Sverige är ett stort land med relativt glesa djurpopulationer. En hund som söker upp, ställer eller driver viltet är avgörande för jakten.

Det ställs höga krav på jakthundarna. De ska jaga på ett sätt som inte skapar onödigt lidande för de jagade djuren eller problem för exempelvis tamdjurshållning eller andra näringar. Hundarnas beteende och förmågor styrs främst med träning, avel, olika prov och tester. Användandet av hundarna styrs också av den etik som omfattar jakten.

Jakt med lös hund är ett kulturarv som vi bär upp med stolthet och den är en förutsättning för att kunna nå de mål för viltförvaltningen som samhället ställer upp.
Beslutet om klassa jakten med lös hund som ett immateriellt kulturarv i Sverige fattades 2020 av Institutet för språk och folkminnen.

Tillbaka till överblick