Svenska Jägareförbundet

Meny

Paragraf 27 är straffsanktionerad med böter och innebär bland annat att man inte får avlossa skott under jakt som riskerar att skada människor eller egendom eller så att viltet utsätts för onödigt lidande. Foto: Mostphotos

Paragraf 27 - Så ska jakten bedrivas

Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Så lyder paragraf 27 i jaktlagen.

Denna paragraf är straffsanktionerad med böter och innebär bland annat att man inte får avlossa skott under jakt som riskerar att skada människor eller egendom. I detta avseende är hundar egendom eftersom de tillhör någon person.
Det är skyttens ansvar att försäkra sig om att det skott man avser att avlossa kan ske säkert så att endast viltet som jagas kan träffas.
När det gäller jakt med kulvapen så måste jägaren se till att det finns ett fullgott kulfång bakom viltet som kan stoppa kulan efter passagen genom viltet, eller i värsta fall, tar upp ett bomskott. Kravet på fullgott kulfång är högt och de flesta jägare bör tänka till en extra gång innan skott avlossas.

När det gäller jakt med hagelvapen måste man på motsvarande sätt veta var haglen tar vägen (faller ner), så inte de riskerar att träffa någon eller något.
Om jägaren brister i något avseende så straffas man som sagt normalt med böter. Dessutom kan det bli fråga om skadestånd om man t.ex. träffar en hund, bil eller annan egendom. Även hårdare straff kan bli aktuella om handlandet även faller under brottsbalkens regler om exempelvis skadegörelse, vållande till kroppsskada eller vållande till annans död. Då kan fängelse bli aktuellt.


2022-07-04 2022-08-11