Svenska Jägareförbundet

Meny

När gäller försäkringen?

Ansvars- och olycksfallsförsäkringen gäller under

• all laglig jakt med för- och efterarbete 
Förarbete är sådant som iordningsställande av pass och jakttorn. Efterarbete är tex transport och tillvaratagande av fällt vilt fram till och med flåning och grovstyckning. Efterarbete kan också vara vittjande av fällor och avlivning av det fällfångade viltet.

• jaktskytte

• jaktstig

• inskjutning och övningsskjutning för jakt

• viltvårdsarbete samt allt eftersök av skadat vilt

• eftersök av trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar

Försäkringen gäller också vid direkt färd till och från ovan nämnda aktiviteter.

Ansvarsförsäkringen gäller även skadeståndsskyldighet för jakttorn samt för hund, då den vid jakt/jaktlig träning används av medlem.

Olycksfallsförsäkringen gäller även olycka som inträffar på väg till eller från förtroendeuppdrag inom Svenska Jägareförbundets organisation.

Olycksfall som omfattas av trafikskadelagen ingår inte. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för cykel/skid/löpträning med hund och inte heller skador på hund.

Jägareförbundets medlemsförsäkringar gäller bara vid laglig jakt. Det betyder bland annat att du måste ha löst det statliga jaktkortet.


2018-10-17 2021-06-22