Svenska Jägareförbundet

Meny

Layout: Malou Kjellsson

Projektområden

En viktig faktor vid urvalet av projektområden har varit att få med olika miljöer med söt-, bräckt- och salt vatten. Större och mindre rinnande vattendrag och mindre sjöar samt inre-och yttre skärgårdar. Detta för att undersöka vilka olikheter som finns i minkens levnadsmönster och kartlägga minkens spridningsmekanism i olika miljöer.


2023-02-21 2023-02-21