Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Prover ska samlas in under resten av älgjakten, vilket innebär att de lokala jägarna kommer spela en viktig roll. Endast vuxna älgar, det vill säga älgar som är minst ett år gamla, ska provtas. Foto: Mostphotos

Jägarnas roll viktig när CWD-övervakning på älg startar

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inleder nu övervakning av CWD med fokus på västra Jämtland. Jägarna kommer spela en viktig roll eftersom prover ska samlas in under resten av älgjakten.

2017-11-09

Chronic Wasting Disease (CWD) är en allvarlig prionsjukdom som drabbar hjortdjur. De första fallen i Europa konstaterades i Norge 2016, däribland ett par älgar nära gränsen till Jämtland. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inleder nu övervakning av CWD med fokus på västra Jämtland. Jägarna kommer spela en viktig roll eftersom prover ska samlas in under resten av älgjakten. Svenska Jägareförbundet bistår SVA i arbetet med att sätta upp ett provtagningssystem.

CWD, eller avmagringssjuka hos hjortdjur, är en smittsam prionsjukdom som kan infektera älg, kronhjort och ren. Det finns inget botemedel och alla infekterade djur dör. Sjukdomen upptäcktes i USA 1967 och sedan dess har den spritt sig till över 20 delstater.

De första CWD-fallet i Europa konstaterades hos vildren i Norge 2016. Norge initierade omgående ett provtagningsprogam för att kartlägga förekomsten, och hittills har tre norska älgar testats positivt för sjukdomen. De CWD-infekterade älgarna fanns alla nära gränsen till Jämtland, och det senaste fallet påvisades i oktober.

I Sverige har övervakningen av CWD hittills varit inriktad på tester av hjortdjur som påträffats döda eller avlivats på grund av annan sjukdom. Nu inleder Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) en mer omfattande övervakning. Insatsen kommer i detta skede att riktas mot västra Jämtland, på grund av närheten till de norska fallen. Prover ska samlas in under resten av älgjakten, vilket innebär att de lokala jägarna kommer spela en viktig roll. Endast vuxna älgar, det vill säga älgar som är minst ett år gamla, ska provtas.

Svenska Jägareförbundet bistår SVA i arbetet med att sätta upp ett provtagningsprogram. Fokus ligger bland annat på att få till en snabb transport av proverna, så att jägare som skickar in prov ska kunna få provsvaret medan djuret fortfarande hänger, eftersom myndigheter av försiktighetsskäl rekommenderar att man väntar med att äta köttet tills provsvaret kommit. Det finns emellertid inga kända fall där CWD infekterat människa, och risken att det ska kunna hända bedöms som mycket liten.

Under 2018 kommer en mer omfattande övervakning av CWD initieras i Sverige, som ett led i ett EU-finansierat övervakningsprogram. Den provtagning som nu inleds i Jämtland kan ses som ett första steg. 

Information till jägare i västra Jämtland: Prover från vuxen älg kan nu skickas in. Läs mer här

Tillbaka till överblick