Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägarna anlägger sluttande skogsbryn för att de gynnar viltet. Foto: Mostphotos

Jägarna anlägger sluttande skogsbryn

I Sverige var det i äldre tider vanligt med halvöppna marker, glest trädbevuxna ängar och skogar, men idag är dessa en bristvara.

Jägarna anlägger sluttande skogsbryn för att de gynnar viltet. Där finns både föda och skydd och gynnar samtidigt andra arter som är beroende av halvöppna miljöer. Dit hör växter och insekter som behöver ett ljust fältskikt.


2020-05-21 2020-05-21