Svenska Jägareförbundet

Meny

Predatorkontroll på vanliga rovdjur som räv och kråkfågel hjälper vadare och småfåglar i jordbrukslandskapet att lyckas med häckningen. Foto: Mostphotos

Predatorkontroll hjälper vadare och småfåglar

Predatorkontroll på vanliga rovdjur som räv och kråkfågel hjälper vadare och småfåglar i jordbrukslandskapet att lyckas med häckningen, något som blivit svårare på grund av att de är mer exponerade för rovdjur i dagens jordbrukslandskap och/eller för att rovdjuren blivit fler, vilket sammantaget ger ett ökat predationstryck.

I skärgården har många markhäckande sjöfåglar svårt att klara häckningen på grund av predationstrycket från mink, en invasiv främmande art. Här hjälper jakten till genom att hålla antalet nere.
Svenska Jägareförbundet är dessutom med i ett naturvårdsprojekt vars mål är utveckla ett storskaligt förvaltningssystem av mink i viktiga sjöfågelområden som är hårt drabbade. Systemet bygger på den senaste vetenskapliga kunskapen.
Läs mer!


2020-05-21 2023-02-22