Svenska Jägareförbundet

Meny

En god tillgång till foder (mer tall och löv) är minst lika viktigt för att motverka betesskador som älgstammens storlek. Foto: Mostphotos

Jägarna jobbar för viltanpassat skogsbruk

Genom jakten reglerar jägarna till exempel älgstammen, vilken minskar risken att lövträd som behövs för den biologiska mångfalden överbetas. Samtidigt mår älgen bättre i en livsmiljö som erbjuder flera sorters foder.

En god tillgång till foder (mer tall och löv) är minst lika viktigt för att motverka betesskador som älgstammens storlek. En skog med mer mångfald kan man uppnå genom ett viltanpassat skogsbruk, där man planterar tall på tallmark, inte röjer bort attraktiva födoväxter som rönn, asp, sälg och ek.

Jägarna bidrar med viltvård i skogen bland annat genom att toppröja attraktiva födoväxter så de skjuter nya skott, frihugga stora ekar så de inte konkurreras ut av gran, och släppa upp buskar när det inte längre konkurrerar med huvudstammarna, släppa fram lövträd i ledningsgator med mera.


2020-05-22 2020-05-22