Svenska Jägareförbundet

Meny

Mårdhunden är en invasiv art som är ett effektivt rovdjur som bland annat livnär sig på markhäckande fåglar. Foto: Mostphotos

Jägarna förvaltar invasiva arter

Svenska Jägareförbundet leder på Naturvårdsverkets uppdrag arbetet med att förvalta alla invasiva främmande landlevande ryggradsdjur som förekommer eller upptäcks i Sverige.

 Dit hör mårdhunden som är ett effektivt rovdjur om som bland annat livnär sig på markhäckande fåglar. Jägare rapporterar observationer av mårdhundar och andra invasiva djur till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se


2020-05-21 2024-01-31