Svenska Jägareförbundet

Meny

För att gynna viltet bidrar jägaren med att skapa ett mer varierat jordbrukslandskap som erbjuder foder och skydd för viltet. Foto: Mostphotos

Jägarna skapar ett mer varierat jordbrukslandskap

För att gynna viltet bidrar jägaren med att skapa ett mer varierat jordbrukslandskap som erbjuder foder och skydd för viltet. Jägarna anlägger viltåkrar, häckar, remsor och kantzoner för att gynna viltet.

Obesprutade kantzoner med en minskad utsädesmängd ger en mer insektsrik och glesare vegetation. Den senare behövs för att fälthönskycklingar och småviltungar ska ha en bra plats att torka från regn och dagg, något som är svårt i tätplanterade grödor.
Remsor och häckar skapar gröna stråk med rikare flora, frön och bär, vilket gynnar insekter och fåglar som missgynnas i intensivbrukade landskap.
Häckar och annan lite högre växtlighet skapar skydd från rovdjur. Remsor kan också skapa förbindelselänkar mellan olika delar av landskapet som är viktiga för vilda djur: åkerholmar, skogsbryn och våtmarker.


2020-05-21 2020-05-21