Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

För att lyckas i vapenfrågan arbetar Jägareförbundet tillsammans med skytterörelsen. Foto: Madeleine Lewander

Jägareförbundets position i vapenfrågan

Under en lång tid har enskilda personer och organisationer försökt tillskriva Svenska Jägareförbundet åsikter som inte stämmer.
- Jag vill därför tydliggöra vad förbundet vill och står för när det gäller vapen, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2018-01-25

På debattsidor, på sociala medier och i viss jaktpress försöker en del personer att svartmåla förbundets arbete kring vapen och ammunition. Bo Sköld slår därför fast följande:
– Förbundet är en jägarorganisation som arbetar för att jakten och viltförvaltningen ska kunna skötas på ett effektivt sätt. Jägarnas behov och vardag står i centrum för hur vi agerar – inget annat. Detta innebär att förbundet arbetar för att jägarna ska ha:

  • Tillgång ändamålsenliga vapen för jakt. • Ska ha tillgång till lämplig ammunition för jakt och övningsskytte.
  • Goda möjligheter att träna skytte för att kunna hålla en hög etik och skjutskicklighet i jakten.
  • Enkla regler och korta handläggningstider för vapenlicenser.

– För att lyckas med detta arbetar vi tillsammans med skytterörelsen. De har sina skytteformer och hjärtefrågor. Vi har våra. Men vi hjälps åt för att behålla och utveckla enkla regler runt vapnen för både jägarna och skyttarna, säger Bo Sköld.

Han är lite förvånad över att enskilda personer med egna åsikter och agendor som varken gynnar skyttet eller jakten får sådant utrymme i debatten.
– Deras agerande splittrar jägare och skyttar och försvårar möjligheten att lyckas med det viktigaste, att säkerställa ändamålsenliga lagar och enkla regler för jägare och skyttar.
– Tillsammans med andra organisationer och folkvalda har vi lyckats med många saker. Exempelvis har vi röjt undan nästan alla konstigheter och dumheter i EU:s vapendirektiv. Läkarundersökningar, femårslicenser för jaktvapen, förbud mot distanshandel, förbud mot halvautomater för jakt och mycket annat är borta ur diskussionen. I den färska vapenutredningen finns det ett antal saker som vi inte gillar och det ska vi arbeta för att stoppa eller förändra.

Bo Sköld är mycket tydlig med att han vill att alla jägare ska förstå att förbundets arbete alltid utgår ifrån deras situation och vardag.
– Det är min bestämda uppfattning att det mest avgörande för en hög effektivitet i jakten är om vi tränat skytte tillräckligt. Målet ska alltid vara ett skott, ett vilt – även om det finns tillfällen och omständigheter där det kan behövas ytterligare skott. Bra och regelbunden skytteträning är vägen dit.

Han understryker att förbundet är för teknisk utveckling med bibehållen etik.
– Vi tar inte längre ställning till vilka vapenmodeller som används. Det får Polismyndigheten och Naturvårdsverket avgöra. Däremot är vi mycket måna om att jägarna har ändamålsenliga vapen, att allmänheten har förtroende för jägarna och att jakten har en hög acceptans i samhället eftersom detta är grundfundamentet för att vi ska få jaga och ha vapen, säger Bo Sköld.
– Istället för att vi vapenägare motverkar varandra skulle jag önska att vi samarbetar. Det tjänar vi alla på. Dagens situation med smutskastning och hårda ord i olika medier sänder inga bra signaler och kommer göra det svårare för oss att få vad vi vill, säger Bo Sköld.

 

 

Tillbaka till överblick