Svenska Jägareförbundet

Meny

Saklighet eller hat och hot?

Opinion 2023-05-30 Ytterst få svenskar är emot jakt, men det är ofta ytterligheterna som hörs mest. När jaktmotståndarna under våren mobiliserade mot lodjursjakten...

Jägareförbundet flyttar fram sina positioner

Opinion 2022-12-23 Inför stundande högtider kan man reflektera över år som snart är slut – 2022 har varit ett bra år för Jägareförbundet och jägarkåren. Framgångar ka...

EU ska lyssna på jägarna

Opinion 2022-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. EU verkar i dag snarare vara mer fokuserat på att hitta brister och begränsa jakt...

Det viktiga riksdagsvalet

Opinion 2022-08-29 FÖRBUNDSLEDARE. Den 11 september är det val. Den tillträdande regeringen har många viktiga jaktpolitiska frågor att hantera och...

Laget går före jaget

Opinion 2022-07-06 FÖRBUNDSLEDARE. Min roll är inte att ena förbundet. Det ä...

Lokal förvaltning – viktig princip som ska värnas

Opinion 2022-04-26 FÖRBUNDSLEDARE. Viltförvaltning bygger på lokalt engagema...

När politiken viker flyttar aktivisterna in

Opinion 2022-01-25 Statliga tjänstemän i Jämtland och Stockholm eller byråkrater i Bryssel – problemen är likartade: De politiska besluten och spelreglerna sätts på...

Viltet och etiken utmanas

Opinion 2022-01-25 FÖRBUNDSLEDARE. Sveriges viltstammar ska vara i balans med samhällets krav och behov. Men jägarna kan inte stillatigande acceptera krav som ignorer...

Biologiska fakta och politisk kohandel

Opinion 2022-01-25 FÖRBUNDSLEDARE. Jag kan inte vara nöjd med att vissa jakttider blir föremål för politisk kohandel. Frågan om jakttiden på ripa landade fel men...

Dags att hela och ena Jägareförbundet

Opinion 2022-01-25 FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundets årsstämma blev turbulent och slitningarna inom förbundet är uppenbara. Vi står inför många tunga utmaninga...

Många hot mot jakten, jägarna och viltvården

Opinion 2022-01-25 FÖRBUNDSLEDARE. Jakten och jägarna befinner sig under press från flera håll, med olika bakomliggande motiv. Myndigheter vill centralisera delar av...

Pressad nationalsymbol

Opinion 2023-04-25 FÖRBUNDSLEDARE. Som nationalsymbol är älgen ohotad – men i vår natur är läget ett annat. Avskjutningsstatistik och observationer pekar mot en älgst...

Diskutabelt värde av offentlig upphandling

Opinion 2022-12-19 Det upphandlingssystem som i januari 2021 ersatte Jägareförbundets allmänna uppdrag ska utvärderas av Naturvårdsverket. Det finns goda skäl för...

Styrka och framgång genom samverkan

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet strävar efter samarbete och att lyfta jägarnas intressen...

Vilka djur är egentligen välkomna i naturen?

Opinion 2022-07-25 FÖRBUNDSLEDARE. Flera särintressen har på senare tid presenterat rapporter som lägger skulden för allt elände på viltet och...

På fjället finns plats för alla

Opinion 2022-05-25 FÖRBUNDSLEDARE. Direktiven till Renmarkskommitténs...

Miljödepartementet måste befrias från vargen

Opinion 2022-04-05 FÖRBUNDSLEDARE. Vargfrågan är politiskt het, vilket är br...

Ett hån mot dem som drabbas av vargen

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSORDFÖRANDE. Jägareförbundets budskap till beslutsfattare på alla nivåer, från riksdagsledamöter till ansvarig myndighet och EU-kommissionen...

Avgörande omtag i vargförvaltningen

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSLEDARE. Bristen på vargförvaltning i Sverige har länge varit alarmerande. Nu närmar vi oss oroväckande snabbt en punkt där vi riskerar att...

Gott nytt jaktår – en nystart på flera sätt

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSLEDARE. Det tar ibland orimligt lång tid innan vårt arbete ger resultat, men trägen vinner. Ett tydligt tecken på det är att tilldelningen...

Ofta glömd – alltid viktig

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSLEDARE. När våra motståndare är aktiva behövs motvikter som tydligt står upp för jakten och jägarna. Vi måste finnas på plats på EU-nivå, v...

Vår kraftkälla är vårt engagemang

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet ska bromsa allt vi kan när det är fel, vi ska gasa på när det är rätt och vi ska samarbeta när det gynnar oss....

 
Ladda in Fler