bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Vi ska ha en stark, egen och trovärdig position

Opinion 2017-11-29 FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att ha en stark och trovärdig egen position. Vi blir då tydliga, vi känner igen oss som medlemmar och jägare och vår...

Nu tar vi nästa steg i jakten på framtiden

Opinion 2017-06-27 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet har en stabil ekonomi och stor delaktighet. Vi har blivit mer moderna och utnyttjar tekniken mer effektivt. Vi...

Balans och helhetssyn i utfodringsfrågan

Opinion 2017-04-24 FÖRBUNDSLEDARE. Markägare och jägare har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.

2016 – ett märkesår med historiskt avslut

Opinion 2017-01-30 FÖRBUNDSLEDARE. Högsta förvaltningsdomstolens beslut att tillåta licensjakt på varg är historiskt. Det positiva utslaget är på...

Uppdraget – en del av den svenska modellen

Opinion 2017-07-27 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundets arbete på nationell och överstatlig nivå är viktigt för att vi ska kunna säkerställa en meningsfull jakt i hela...

Engagemanget finns – vi måste söka nya vägar

Opinion 2017-05-29 FÖRBUNDSLEDARE. Tilltro och engagemang är grunden för all ideell verksamhet. Engagemanget består, men intresset för förtroende-uppdrag minskar. Om...

Våga säga ifrån och visa mer civilkurage

Opinion 2017-04-10 FÖRBUNDSLEDARE. Att med jämna mellanrum samtala om jaktetiken, respekten mellan män och kvinnor o...

Byråkratin inom EU har gått för långt

Opinion 2017-01-12 FÖRBUNDSLEDARE. Ska vi undvika, eller i vart fall minska, den frustration som finns ute i bygderna borde vi göra som en del and...

 
Ladda in Fler