Svenska Jägareförbundet

Meny

Styrka och framgång genom samverkan

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet strävar efter samarbete och att lyfta jägarnas intressen tillsammans med andra organisationer och aktörer. Det blir...

Vilka djur är egentligen välkomna i naturen?

Opinion 2022-07-25 FÖRBUNDSLEDARE. Flera särintressen har på senare tid presenterat rapporter som lägger skulden för allt elände på viltet och kräver statligt...

På fjället finns plats för alla

Opinion 2022-05-25 FÖRBUNDSLEDARE. Direktiven till Renmarkskommitténs utredning är vinklade för att ge renskötselför...

Miljödepartementet måste befrias från vargen

Opinion 2022-04-05 FÖRBUNDSLEDARE. Vargfrågan är politiskt het, vilket är bra under valåret 2022. Våra folkvalda, av alla politiska kulörer, behöv...

Ett hån mot dem som drabbas av vargen

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSORDFÖRANDE. Jägareförbundets budskap till...

Avgörande omtag i vargförvaltningen

Opinion 2021-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Bristen på vargförvaltning i Sverige har...

Gott nytt jaktår – en nystart på flera sätt

Opinion 2021-07-31 FÖRBUNDSLEDARE. Det tar ibland orimligt lång tid innan vårt arbete ger resultat, men trägen vinner. Ett tydligt tecken på det är att tilldelningen...

Ofta glömd – alltid viktig

Opinion 2021-07-31 FÖRBUNDSLEDARE. När våra motståndare är aktiva behövs motvikter som tydligt står upp för jakten och jägarna. Vi måste finnas på plats på EU-nivå, v...

Vår kraftkälla är vårt engagemang

Opinion 2021-07-31 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet ska bromsa allt vi kan när det är fel, vi ska gasa på när det är rätt och vi ska samarbeta när det gynnar oss....

Det finns ljus i skuggan av pandemin

Opinion 2021-07-31 FÖRBUNDSLEDARE. När vi nu har blott en handfull dagar kvar av år 2020 finns det goda skäl att både titta i backspegeln och spana mot framtiden. Fle...

Ett fantastiskt jaktland

Opinion 2021-07-31 FÖRBUNDSLEDARE. Drivkraften att jaga finns inte i att minska skadorna. Den finns i våra jaktkamrater, ett genuint intresse för viltet, våra hundar...

Det viktiga riksdagsvalet

Opinion 2022-08-29 FÖRBUNDSLEDARE. Den 11 september är det val. Den tillträdande regeringen har många viktiga jaktpolitiska frågor att hantera och Jägareförbundet...

Laget går före jaget

Opinion 2022-07-06 FÖRBUNDSLEDARE. Min roll är inte att ena förbundet. Det är ett gemensamt ansvar, men tillsammans med personalen ska jag på alla sätt stötta förbund...

Lokal förvaltning – viktig princip som ska värnas

Opinion 2022-04-26 FÖRBUNDSLEDARE. Viltförvaltning bygger på lokalt engagemang och kunskap – i samverkan med markäga...

När politiken viker flyttar aktivisterna in

Opinion 2022-01-25 Statliga tjänstemän i Jämtland och Stockholm eller byråkrater i Bryssel – problemen är likartade: De politiska besluten och...

Viltet och etiken utmanas

Opinion 2021-11-26 FÖRBUNDSLEDARE. Sveriges viltstammar ska vara i balans me...

Biologiska fakta och politisk kohandel

Opinion 2021-09-02 FÖRBUNDSLEDARE. Jag kan inte vara nöjd med att vissa...

Dags att hela och ena Jägareförbundet

Opinion 2021-06-29 FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundets årsstämma blev turbulent och slitningarna inom förbundet är uppenbara. Vi står inför många tunga utmaninga...

Många hot mot jakten, jägarna och viltvården

Opinion 2021-06-29 FÖRBUNDSLEDARE. Jakten och jägarna befinner sig under press från flera håll, med olika bakomliggande motiv. Myndigheter vill centralisera delar av...

En vargförvaltning som har totalhavererat

Opinion 2021-06-29 FÖRBUNDSLEDARE. Tilldelningen på 24 vargar var för liten. Inte ens när Jägareförbundet beslår ansvarig myndighet med fel i underlaget blir det rätt...

Med kraft och tradition för framtidens jakt

Opinion 2021-06-29 FÖRBUNDSLEDARE. Det ideella och lokalt förankrade engagemanget i kombination med forskning och fakta är en stabil grund att bygga viltförvaltningen...

Skapa en naturlig bro till framtiden

Opinion 2021-06-29 FÖRBUNDSLEDARE. Vi behöver visa upp viltvården, förklara etiken och hur förvaltningen fungerar. Varför vi gör som vi gör och vilken påverkan vi har...

 
Ladda in Fler