Svenska Jägareförbundet

Meny

Alla gynnas av ökad biologisk mångfald

Opinion 2024-03-26 FÖRBUNDSLEDARE. Fältviltet hamnar ofta i skymundan i de jaktpolitiska diskussionerna. Det är synd. Frågan har många kopplingar till den biologiska...

Vargatider i förvaltningen

Opinion 2023-12-22 När 2023 inom kort övergår i 2024 väntar licensjakten på varg. Årets tilldelning är alltför liten, och förbundet fortsätter driva på politiken och...

Krisen blottlägger jägarnas betydelse

Opinion 2023-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. Utbrottet av afrikansk svinpest har tydligt påvisat jägarkårens betydelse och...

Jägare hamnar i kläm – okunskap bland poliser?

Opinion 2023-09-04 FÖRBUNDSLEDARE. En gängrelaterad våldsvåg sveper över Sverige. Det är därför inte konstigt att poliser agerar resolut vid larm ...

Saklighet eller hat och hot?

Opinion 2023-05-30 Ytterst få svenskar är emot jakt, men det är ofta...

Jägareförbundet flyttar fram sina positioner

Opinion 2022-12-23 Inför stundande högtider kan man reflektera över år som...

EU ska lyssna på jägarna

Opinion 2022-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. EU verkar i dag snarare vara mer fokuserat på att hitta brister och begränsa jakten än att uppskatta dess värden. Därför är det...

Det viktiga riksdagsvalet

Opinion 2022-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. Den 11 september är det val. Den tillträdande regeringen har många viktiga jaktpolitiska frågor att hantera och Jägareförbundet...

Laget går före jaget

Opinion 2022-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. Min roll är inte att ena förbundet. Det är ett gemensamt ansvar, men tillsammans med personalen ska jag på alla sätt stötta förbund...

Lokal förvaltning – viktig princip som ska värnas

Opinion 2022-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. Viltförvaltning bygger på lokalt engagemang och kunskap – i samverkan med markägare och andra intressenter. Denna grundläggande...

När politiken viker flyttar aktivisterna in

Opinion 2022-10-31 Statliga tjänstemän i Jämtland och Stockholm eller byråkrater i Bryssel – problemen är likartade: De politiska besluten och spelreglerna sätts på...

Viltvårdens lösningar finns på hemmaplan

Opinion 2024-02-12 FÖRBUNDSLEDARE. Det ideella engagemanget och den lokala förvaltningen utmanas ständigt, inte minst av myndigheter som sätter nationella mål och...

Dags för politiken att sätta ner foten

Opinion 2023-12-12 FÖRBUNDSLEDARE. Utfallet i rennäringsfrågan och statens syn på klövviltsförvaltningen, kanske framför allt älgen, kommer att vara avgörande för...

Påverkan på rätt plats

Opinion 2023-09-26 FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att vi jägare påverkar besluten på rätt plats. Jägareförbundet har...

Ketchupeffekt i sydsvensk vargtillväxt

Opinion 2023-07-26 Tillväxtområdet för vargstammen finns nu i södra Sverige – och Naturvårdsverket har korrekt beslutat att licensjakt ska...

Pressad nationalsymbol

Opinion 2023-04-25 FÖRBUNDSLEDARE. Som nationalsymbol är älgen ohotad – men ...

Diskutabelt värde av offentlig upphandling

Opinion 2022-12-19 Det upphandlingssystem som i januari 2021 ersatte...

Styrka och framgång genom samverkan

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet strävar efter samarbete och att lyfta jägarnas intressen tillsammans med andra organisationer och aktörer. Det blir...

Vilka djur är egentligen välkomna i naturen?

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Flera särintressen har på senare tid presenterat rapporter som lägger skulden för allt elände på viltet och kräver statligt...

På fjället finns plats för alla

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Direktiven till Renmarkskommitténs utredning är vinklade för att ge renskötselföretag ett avgörande inflytande över hur statens mar...

Miljödepartementet måste befrias från vargen

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Vargfrågan är politiskt het, vilket är bra under valåret 2022. Våra folkvalda, av alla politiska kulörer, behöver bekänna färg före...

Ett hån mot dem som drabbas av vargen

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSORDFÖRANDE. Jägareförbundets budskap till beslutsfattare på alla nivåer, från riksdagsledamöter till ansvarig myndighet och EU-kommissionen...

 
Ladda in Fler