Svenska Jägareförbundet

Meny

Vårbockjakt – jägare eller ”bössebärare”

Opinion 2021-08-02 LÄNSORDFÖRANDEN. I jägarskolan lär vi oss att jaktens påverkan på bestånden av småvilt är liten, men genom predatorjakt och viltvård kan vi öka...

Den svåra konsten att ersätta en chef

Opinion 2021-04-29 LÄNSORDFÖRANDEN. Att ersätta en chef är sällan en enkel uppgift. Att ha en grupp som hjälper till i detta arbete är underbart, man kan dela på...

Utbredd misstro mot vargförvaltningen

Opinion 2020-11-09 LÄNSORDFÖRANDEN. År 2013 beslutade Sveriges riksdag att antalet vargar skulle vara mellan 170 och...

Vem ska hålla i bössan till slut?

Opinion 2020-07-30 LÄNSORDFÖRANDEN. - Förutsättningarna för att leva av yrkesfiske eller att ha fiske som binäring i skärgården försvinner, skrive...

Bättre eftersök med jägarnas förslag

Opinion 2020-06-02 LÄNSORDFÖRANDEN. Trafikeftersök organiseras genom...

Förtroende saknas för myndigheterna

Opinion 2020-03-27 LÄNSORDFÖRANDEN. Vi nås ständigt av rapporter om hundar o...

Hur bråttom har du, egentligen?

Opinion 2019-12-11 LÄNSORDFÖRANDEN. Under de senaste åren har jag märkt att många tar stressen och tempot från vardagen med sig ut i skogen. I samband med det är det...

Viltförvaltning – vad är det?

Opinion 2019-12-11 LÄNSORDFÖRANDEN. För mig är viltförvaltning att tillvarata en naturresurs under lång tid. Utgångspunkten är att ta reda på hur många djur som finns...

Reformivern skakar väggarna i högborgen

Opinion 2019-12-11 LÄNSORDFÖRANDEN. Svenska Jägareförbundet kommer från en folkrörelse med fast förankring i den svenska myllan. Intresset för viltet, jakten och...

Vi måste ta oss tid till ideellt engagemang

Opinion 2019-12-11 LÄNSORDFÖRANDEN. Jag besökte nyligen mitt åttonde kretsårsmöte för den här säsongen. Att träffa medlemmarna är bland det roligaste jag vet, att få...

Viltet är en resurs – inte skadedjur

Opinion 2019-12-11 LÄNSORDFÖRANDEN. Den senaste tiden har vilt framställts som skadedjur, älgarna äter upp skogen, vildsvinen förstör åkrar. Skogsstyrelsen lade nylig...

Reflektioner från en sörmländsk stubbe

Opinion 2021-07-06 LÄNSORDFÖRANDEN. För ett och halvt år sedan skulle vi i samband med länsstämman fira 125 år med Jägareförbundet Sörmland. Men coronaviruset kom, me...

Låt småviltsjakten få ta en tydligare plats

Opinion 2021-01-26 LÄNSORDFÖRANDEN. Vilken plats har småviltsjakten framöver? Den hamnar lätt i skymundan när stora tassar och klövar upptar allt mer av vårt engagema...

Vi behöver utbilda fler nya jägare

Opinion 2020-08-31 LÄNSORDFÖRANDEN. Utbildar vi för många nya jägare? Kommer alla nya jägare ut på jakt eller hamnar...

Några uppmaningar till Sveaskog

Opinion 2020-06-16 LÄNSORDFÖRANDEN. Jag har förstått att Sveaskog har ambitionen att bedriva viltförvaltningen i färre och större skötselområden...

Naturen viktigare än någonsin

Opinion 2020-04-27 LÄNSORDFÖRANDEN. Att författa en jaktkrönika i dessa tide...

Hög tid att se över regelverket

Opinion 2020-02-07 LÄNSORDFÖRANDEN. Viltförvaltningsdelegation är ett fint o...

Vildsvin är en resurs – inte ett skadedjur

Opinion 2019-10-01 LÄNSORDFÖRANDEN. Efter att under åren ha stått på otaliga mässor och bjudit på vildsvinskött förvånas jag fortfarande över attityden till...

Nya tider innebär ny viltförvaltning

Opinion 2019-10-01 LÄNSORDFÖRANDEN. När jag var grabb drev mormor och morfar ett litet lantbruk intill Vänern. Gården var inte stor och där odlades både spannmål och...

Vad kan vi göra för fältviltet?

Opinion 2019-10-01 LÄNSORDFÖRANDEN. I en tid när det kan kännas som att det enda som räknas är klövviltet och de stora rovdjuren, så undrar man vad det finns att göra...

Vårda framgångsrik lokal viltförvaltning

Opinion 2019-10-01 LÄNSORDFÖRANDEN. Ska närhetsprincipen när det gäller jakt- och viltförvaltning överges? Onda aningar infinner sig genast när Skogsstyrelsens och...

Världens bästa jaktlagstiftning?

Opinion 2019-10-01 LÄNSORDFÖRANDEN. En långtgående frihet under stort eget ansvar. I det lägger vi in möjligheten att jaga ett stort antal däggdjur och vilda fåglar,...

 
Ladda in Fler